މެސީ އަތުން ޕެނަލްޓީ ބޭކާރުވިިއިރު ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 18) - ސްޕެނިޝް ކަޕުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީ އަތުން ޕެނަލްޓީ ބޭކާރުވިއިރު، އެސްޕަންޔޯލް އަތުން 1-0 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.


ރޭގެ މެޗުގެ ކުރިން ބާސެލޯނާ އެންމެ ފަހުން ބަލިވެފައިވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގަ އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ އެ ޓީމާ ހަވާލުވެ މި ސީޒަނުގެ މިހާތަނަށް އަންނަނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރޭގެ މެޗުގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ނުނެރެވުނީ ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ނުހިފުމުންނެވެ.

އެގޮތުން މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން މެސީ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އެސްޕަންޔޯލްގެ ކީޕަރު ޑިއޭގޯ ލޮޕޭޒް ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ. މިއީ އޭރިއާ ތެރެއިން ބާސެލޯނާގެ ސާޖީ ރޮބާޓޯ އަށް ކުރި ފައުލަކަށް ދިން ޕެނަލްޓީ އެކެވެ.

މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވާން ދަނިކޮށް މަންޒަރު ބަދަލުކޮށްލީ މެޗުގެ 88 ވަނަ މިނިޓްގައި އެސްޕަންޔޯލްގެ އޮސްކާ މެލެންޑޯ އެ ޓީމަށް ލީޑުނަގައިދިނުމުންނެވެ. އޭރިއާ ތެރެއިން އޮސްކާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަށެވެ.

ރޭގެ މެޗަށް ފަހު ބާސެލޯނާގެ މިޑްފީލްޑަރު ސާޖިއޯ ބުސްކެޓްސް ބުނީ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ނަތީޖާ އަނބުރާލެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

"އަހަރެމެންނަށް ކުރެވޭނެ ހުރިހާ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރިން. ނަސީބު އެހީނުވީ. ރަނގަޅު ކަމެއް ވެސް އެބައޮތް. އެއީ މި ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުކޮށްލަން އަދި އެއް މެޗު އެބައޮތް. ދެ ވަނަ ލެގުން ނަތީޖާ އަހަރެމެން ކޮޅަށް އަނބުރާލެވޭނެ،" ބުސްކެޓްސް ބުންޏެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނު އަނެއް މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަލާއިރު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން 2-1 އިން ސެވިއްޔާ ވަނީ މޮޅުވެފަ އެވެ. ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާ އެތުލެޓިކޯ އަށް ލީޑުނަގައިދީފައިވަނިކޮށް ސެވިއްޔާ މޮޅުވީ ފަހު ވަގުތު ދެ ގޯލު ޖަހައިގެންނެވެ. މި ދެ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ޖީސަސް ނަވާސް އާއި ޔަކިން ކޮރޭއާ އެވެ. ރޭ ވެލެންސިއާ ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ 2-1 އިން އަލަވޭސް ބަލިކޮށްފަ އެެވެ.