ލަސް ޕަލްމާސް އިން ބާސެލޯނާ ހުއްޓުވައިފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 2) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ލަސް ޕަލްމާސް އިން ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.


މި ނަތީޖާއާ އެކު އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބޭނެ ޓީމަކީ ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށެވެ. އެއީ އެއް ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލީޑު ފުޅާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުމުންނެވެ.

ބާސެލޯނާ މި ވަގުތު އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 26 މެޗުން 66 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ އަށް 26 މެޗުން ވަނީ 61 ޕޮއިންޓް ލިބިފަ އެވެ. އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނުކުންނާނީ އެތުލެޓިކޯއާ ދެކޮޅަށެވެ. އެތުލެޓިކޯއާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ ނުކުންނައިރު، ލީގުގައި އެ ޓީމު ވަނީ ބަލިނުވެ 33 މެޗު ހަމަކޮށްފަ އެވެ.

ރޭގެ މެޗު ފަށައިގެން 21 ވަނަ މިނިޓްގައި ބާސެލޯނާ އިން ލީޑުނެގީ ލިއޮނަލް މެސީ ކާމިޔާބުކުރި ހިތްގައިމު ހިލޭ ޖެހުމުންނެވެ. ލަސް ޕަލްމާސް އަށް އެއްވަރުކޮށްދިން ގޯލު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން ޖޮނަތަން ކަލޭރީ އެވެ.

މެޗަށް ފަހު ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނީ މެޗު ބަދަލުވީ ޕެނަލްޓީ ދިން ހިސާބުން ކަމަށެވެ.

"އަހަންނަކަށް ޔަގީނެއް ނޫން ރެފްރީ އަށް ވެސް ބުނެދެވޭނެހެން ޔަގީންކޮށްފައި ޕެނަލްޓީ ދޭން ޖެހޭ ސަބަބެއް. އެ ޕެނަލްޓީއާ ހަމައިން މެޗު ބަދަލުވެއްޖެ. އެ އަށް ފަހު ލަސް ޕަލްމާސް އަށް ލިބުނީ ކޮންފިޑެންސް އަހަރެމެން އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކުޅެން ހަދައިގެން މެޗުގެ ޕޮއިންޓްތަކެއް ގެއްލިދިޔައީ،" ވަލްވޭޑޭ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ އާދިއްތަ ދުވަހު އެތުލެޓިކޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭއިރު މި މެޗުން މޮޅެއް ނުލިބުމަކީ ތައްޔާރީތަކަށް ލިބުނު ހުސްކަމެއް ކަަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެން އޮތް މެޗު އޮތީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކަމަށްވާތީ އެއީ އެޑްވާންޓޭޖެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.