ޔުވެންޓަސް އެއްވަރުވެ ނަޕޯލީ އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

ފެރާރާ، އިޓަލީ (މާޗް 18) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އާދައިގެ ޓީމެއް ކަމަށްވާ ސްޕަލްއާ 0-0 އިން ޔުވެންޓަސް އެއްވަރުވުމުން ނަޕޯލީ އަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.


ރޭގެ ނަތީޖާއާ އެކު 75 ޕޮއިންޓާ އެކު ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނަމަވެސް އެ ޓީމާ ދެ ޕޮއިންޓަށް ގާތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނަޕޯލީ އަށް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ޓީމު ޖެހޭނީ މިރޭ ޖެނޯއާ އަތުން މޮޅުވާށެވެ. އެ ޓީމު ދެ ވަނައިގައި އޮތީ 70 ޕޮއިންޓާ އެކު ދެ ވަނައިގަ އެވެ.

ސްޕަލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ އެލެކްސް ސެންޑްރޯ އާއި ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ގޯލް ޖެހުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި ވެސް ޑިބަލާ އަށް މުހިއްމު ފުރުސަތެއް ގެއްލުނެވެ.

މިއީ އިޓާލިއަން ލީގުގައި މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު 10 ވަނަ ދުވަހު އިންޓަ މިލާނާ 0-0 އިން އެއްވަރުވި ފަހުން ޔުވެންޓަސް ލީގުގައި މޮޅެއް ނުލިބި ދިޔަ ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މަސިމިލިއާނޯ އެލެގްރީ ބުނީ ސްޕަލް އިން ވަރަށް ވަރުގަދަ އަށް މަސައްކަތްކުރި ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް ތައުރީފްކުރާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޕޮޒިޓިވް ކަމަކީ މި މެޗުން ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއް ވައްދާނުލާ ނިންމާލެވުން ކަމަށާއި އަދިވެސް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ އެޑްވާންޓޭޖެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.