ރޯމާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ބާސާ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 5) – އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ލުއިސް ސުއަރޭޒް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލާ އެކު އިޓަލީގެ އޭއެސް ރޯމާ 4-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލާ ދާދި ގާތަށް ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ ޖެހިލައިފި އެވެ.


އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ރޯމްގެ އޮލިމްޕިކޯގައި ކުޅޭ މެޗުން ރޯމާ އަށް ފުރުސަތެއް ލިބެން އޮތީ 3-0 އިން ނުވަތަ ހަތަރު ލަނޑުގެ ތަފާތަކުން މޮޅުވުމެވެ. އެ މެޗުން 4-1 ގެ ނަތީޖާއެއް ނުކުމެއްޖެ ނަމަ ޖެހޭނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހާށެވެ. އެ ނޫން ކޮންމެ ނަތީޖާއެއް ނެރެގެން ވެސް ބާސެލޯނާ އަށް ސެމީ ފައިނަލް ކަށަވަރުކުރެވޭނެ އެވެ.

މި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ހަތަރު ގޯލުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ދެ ގޯލަކީގެ ރޯމާގެ ކުޅުންތެރިންގެ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑުތަކެކެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑަކީ 38 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޯމާގެ ކެޕްޓަން ޑެނިއަލް ޑި ރޮސީ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ގޯލެކެވެ. އަދި 55 ވަނަ މިނެޓުގައި ދެ ވަނަ ގޯލް ބައިކޮޅަށް ވަނީ ކޮސްޓަސް މަނޮލަސް އަތުންނެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ބާސެލޯނާގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ވައްދާލީ ޑިފެންޑަރު ޖެރާޑް ޕީކޭ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން 80 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޑިން ޖެކޯ ރޯމާ އަށް މުހިއްމު އަވޭ ގޯލެއް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ނަމަވެސް 87 ވަނަ މިނެޓުގައި ސުއަރޭޒް ޖެހި ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ގާތްގަނޑަކަށް ސަލާމަތް ހޯދި އެވެ. މިއީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ 11 މެޗުން އޭނާ ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލެވެ.

މި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ފަރާތުން އެ ޓީމުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުމެއް ނުފެނުނެވެ. އެކަމަކު ވެސް އެ ޓީމަށް ލަނޑު ޖަހާނެ އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައިވެ އެވެ. އެ ޓީމުގެ ލިއޮނަލް މެސީ ހަތް ބޯޅަ ފޮނުވާލައި އޭގެ ތެރެއިން ތިން ބޯޅަ ގޯލާ އަމާޒުކުރި ނަމަވެސް ގޯލެއް ޖެހޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

"އަހަންނަށް އަދި ނުފެނޭ އަހަރެމެން ސެމީ ފައިނަލުން. ޔަގީނުން ވެސް ނުފެނޭ،" ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭ ބުންޏެވެ. "ރޯމާ އިން ދައްކުވައިދީފި އެއީ ވަރުގަދަ ޓީމެއްކަން. އަހަރެމެންނަށް ދެން އެތަނުގައި ކުޅޭ މެޗު އަދި ވަރަށް ގިނަ ހުރަސްތައް ހުންނާން އަރައިގަންނަން ޖެހޭ."