މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 30) - ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޑިޕޯޓިވޯ ލަކަރޫނިއާ އަތުން 4-2 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު މެޗަކުން ބަލިނުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގު ހޯދި 25 ވަނަ ފަހަރެވެ.


ބާކީ ހަތަރު މެޗު ނުކުޅެ އޮއްވައި ބާސެލޯނާ އިން ލީގު ކަށަވަރުކުރީ ދެން ކުޅޭ މެޗުތަކުން ކޮންމެ ނަތީޖާއެއް ނުކުތް ނަމަވެސް އެހެން ޓީމަކަށް އެ ޓީމާ ހަމަނުކުރެވޭނެތީ އެވެ. ބާސެލޯނާ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 34 މެޗުން 86 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް 35 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 75 ޕޮއިންޓެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލަށް 34 މެޗުން ވަނީ 71 ޕޮއިންޓް ލިބިފަ އެވެ.

ކްލަރެންސް ސީޑޯފްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅެމުން އަންނަ ޑިޕޯޓިވޯގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފަށައިގެން ހަތް މިނިޓް ތެރޭ ބާސެލޯނާ އަށް ލީޑުނަގައިދިނީ ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ އެވެ. މެސީގެ ފުރަތަމަ ލަނޑުން މެޗުގެ 38 ވަނަ މިނިޓްގައި ބާސެލޯނާ އިން ލީޑުފުޅާކުރި އެވެ. އެކަމު އޭގެ ދެ މިނިޓް ފަހުން، ކުރިން އާސެނަލަށް ކުޅުނު ފޯވާޑް ލޫކަސް ޕެރޭޒް ވަނީ ޑިޕޯޓިވޯ އަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފަ އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިގެން މެޗުގެ 64 ވަނަ މިނިޓްގައި ޑިޕޯޓިވޯ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ އެމްރޭ ކޮލަޗް އެވެ. ބާސެލޯނާ މޮޅުކޮށްދިނީ މެޗުގެ ފަހު އަށް މިނިޓް ތެރޭ މެސީ ވައްދާލި ދެ ގޯލުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު މެސީ ވަނީ މި ފަހަރު ލީގުގައި 31 ގޯލު ހަމަކޮށްފަ އެވެ. ޔޫރަޕްގެ ރަން ބޫޓު ރޭހުގައި މެސީ ވަނީ ލިވަޕޫލްގެ މުހައްމަދު ސަލާހަށް ވުރެ ކުރިއަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ. މެސީ މި ފަހަރު ވެސް ލީގުގައި 30 ގޯލު ހަމަކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ވެފައިވަނީ ތަފާތު ހަތް ސީޒަނެއްގައި ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެ އަދަދަށް ލަނޑު ޖެހި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާ އަށެވެ.

މެޗަށް ފަހު މެސީ ބުނީ މި ފަހަރު ލީގުގައި ހުރިހާ ގޮތަކުން ބެލި ނަމަވެސް ބާސެލޯނާ ތަފާތު ކަމަށާއި އެކަން އެނގިގެންދަނީ ލީގުގައި އެ ޓީމު ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ބަލިނުވުމުގެ ރެކޯޑުން ކަމަށެވެ. އަދި ބޭނުންވަނީ ލީގުގެ ބާކީ އޮތް މެޗުތަކުގައި ބަލިނުވެ ނިންމާލުމަށް ކަމަށެވެ.

ލީގުގައި ދެން ބާސެލޯނާ ކުޅޭ މެޗުގައި އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ނުކުންނާނީ ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށެވެ. މިއީ ބާސެލޯނާގެ ތަރި އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ ކުޅޭނެ ފަހު އެލްކްލަސިކޯ މެޗެވެ. މި ސީޒަނަށް ފަހު ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިނިއެސްޓާ ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.