ބަލިނުވެ ލީގު ނިންމާލުމުގެ ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ އަށް ގެއްލިއްޖެ

ލެވާންޓޭ، ސްޕެއިން (މެއި 14) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ ބާސެލޯނާ އިން މި ފަހަރު ލީގުގައި ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އައި ރެކޯޑަށް ލެވަންޓޭ އިން ނިމުން ގެނެސްފި އެވެ. ލެވާންޓޭ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބާސެލޯނާ ބަލިވީ 5-4 އިންނެވެ.


މި މެޗުގެ ކުރިން އެންމެ ފަހުން ބާސެލޯނާ ލީގުގައި ކުޅުނު 36 މެޗުން ވެސް ބަލިވެފައިނުވެ އެވެ. ލީގުގެ 15 ވަނައިގައި އޮތް ލެވާންޓޭ އަތުން ބަލިވުމުން ލީގު ތަށި މެޗަކުން ބަލިނުވެ އުފުލާލުމަށް ބާސެލޯނާ އިން ދެކެމުން އައި ހުވަފެނަށް ވެސް ވަނީ ނިމުމެއް އައިސްފަ އެވެ.

ލިއޮނަލް މެސީ ނުލައި ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ 30 މިނިޓް ތެރޭ ލެވާންޓޭ އިން ވަނީ ދެ ގޯލު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ޓީމުގެ ދެ ލަނޑު ޖެހީ އެމަނުއެލް ބޯޓެން އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ވަނީ ބާސެލޯނާ އަށް ލަނޑެއް ޖަހައިދީފަ އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ 11 މިނިޓް ތެރޭ ލެވާންޓޭ އިން ވަނީ އިތުރު ތިން ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މި ހާފުގައި އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ގޯލު ޖެހީ މެސެޑޯނިއާގެ އެނިސް ބާދީ އެވެ. އޭގެ ތިން މިނިޓް ފަހުން ބޯޓެން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި އޭނާގެ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަ ކޮށްފަ އެވެ. ލެވާންޓޭގެ ފަސް ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ބާދީ އެވެ.

ލެވާންޓޭ އިން ބޮޑު ލީޑެއް ނެގި ނަމަވެސް ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ މެޗުގެ ތެރެއަށް އަންނަން ހިތްވަރުގަދަ ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ. ކުޓީނިއޯ އިތުރު ދެ ލަނޑު ޖަހައި އޭނާގެ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަ ކުރިއިރު، ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން ސުއަރޭޒް އެވެ.

އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރަން ބާސެލޯނާ އަށް 19 މިނިޓް ލިބުނު ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް އެކަން ކާމިޔާބުނުވި އެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނީ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ކުޓީނިއޯ އާއި ސުއަރޭޒް އަށެވެ.

ލީގުގައި ބާކީ އެއް މެޗު އޮތްއިރު، ބާސެލޯނާ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 90 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ އަށް 78 ޕޮއިންޓް ލިބިފައި އޮތްއިރު، ތިން ވަަނައިގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް އޮތީ 75 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ.

ސްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ލީގުގައި މެޗަކުން ބަލިނުވެ ލީގު ނެގުމުގެ ރެކޯޑް އޮތީ ރެއާލް އަތުގަ އެވެ. އެއީ 1932 ވަނަ އަހަރުގެ ލީގުގަ އެވެ. އެ ފަހަރު ރެއާލުން ބަލިނުވެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ލީގު ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ލީގުގައި ވާދަކުރަނީ 10 ޓީމެވެ. އޭރު ލީގުގައި ކުޅެނީ 18 މެޗެވެ.

ރޭގެ މެޗަށް ފަހު ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނީ މިއީ ބާސެލޯނާ ބަލިވުން ހައްގު މެޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"އަހަރެމެން މި ތިބީ ރުޅި އައިސްފައި. މި މެޗުން ނުކުންނަން ޖެހޭ ނަތީޖާއެއް ނޫން މިއީ. އަހަރެމެންނަށް މި މެޗު ސަލާމަތްކުރަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި އަމިއްލަ އަތުން ބީވެގެން ދިޔައީ. އެކަމަކު ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ދިގު ސީޒަނެއް މިއީ. ހުރިހާ ފަހަރަކު ބޭނުން ގޮތެއް ނުވާނެ. އަބަދު ނަތީޖާ ނުކުންނާނީ އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް ނޫން." ވަލްވޭޑޭ ބުންޏެވެ.