މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު އާޖެންޓީނާ އަށް ފުރިހަމަ މޮޅެއް

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (މެއި 30) - ވޯލްޑް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރޭ ހައިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު 4-0 އިން އާޖެންޓީނާ ފުރިހަމަ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.


މިއީ މާޗް މަހު ސްޕެއިން އަތުން 6-1 އިން ވި ބޮޑު ބައްޔަށް ފަހު އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. ޕީއެސްޖީގެ އުއްމީދީ މިޑްފީލްޑަރު ޖިއޮވާނީ ލޮ ސެލްސޯ އަށް ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުސަތު ދިން ރޭގެ މެޗުގައި އާޖެންޓީނާގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ލިއޮނަލް މެސީ ޖެހީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުންނެވެ. މިއީ ލޮ ސެލްސޯ އަށް ހައިޓީ ކުޅުންތެރިއަކު ކުރި ފައުލަކަށް ދިން ޕެނަލްޓީ އެކެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފުގައި އިތުރު ދެ ލަނޑު ޖަހައި މެސީ އޭނާގެ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަ ކުރިއިރު، އަނެއް ގޯލު ޖެހީ މެސީ ދިން ބޯޅަ އަކުން ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ އެވެ. މި ސީޒަންގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން އަގުއޭރޯ ނުފެނުނު ނަމަވެސް ރޭ އެނބުރި އައިސް އޭނާ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އެވެ.

މެޗަށް ފަހު އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޮލީ ބުނީ މިއީ އޭނާ ބޭނުންވި ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ މެޗެއް ކަމަށެވެ.

"ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އަހަރެން އުއްމީދުކުރި ހުރިހާ ކަމެއް މި މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ. އަހަރެމެންގެ ކެޕްޓަން (މެސީ) ހެޓްރިކެއް ހެދި. ދެން ގޯލްކީޕަރު ވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި. މިއީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ފުރިހަމަ މޮޅެއް،" ސަމްޕައޮލީ ބުންޏެވެ.

ރޭގެ މެޗަކީ އާޖެންޓީނާގެ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ ހަވިއޭ މަޝެރާނޯ އެ ޓީމަށް ކުޅެދިން 143 ވަނަ މެޗެވެ. އެއާ އެކު އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދީގެން ހަވިއޭ ޒެނެޓީ ހަދާފައިވާ ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފަ އެވެ.

އާޖެންޓީނާ ދެން ކުޅޭ މެޗުގައި އަންނަ މަހު ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ނުކުންނާނީ އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށެވެ.