މެސީ އަށް ފަސް ވަނަ ލިބުމަކީ ޖޯކެއް: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 5) – މި އަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ފަސް ވަނަ އަށް ދިއުމަކީ ޖޯކެއް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ސިފަކޮށްފި އެވެ.


ދުނިޔޭގެ 180 ނޫސްވެރިންގެ ވޯޓުން ހޮވި މި މަގާމް ކާމިޔާބުކުރީ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ލޫކާ މޮޑްރިޗެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް ކްރޮއޭޝިއާއާ އެކު ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ. މެސީ ވަނީ ބާސެލޯނާއާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގާއި ސްޕެނިޝް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް އިންޑިވިޖުއަލީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ. މިއީ މި އެވޯޑުގެ ގަދަ ތިނެއްގައި މެސީ އަށް 2006 ގެ ފަހުން ޖާގަ ނުލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

"އަހަރެމެން މޮޑްރިޗަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ހޯދުމުން. އެކަމަކު މެސީ ފަސް ވަނައިގައި އޮތުމަކީ ޖޯކެއް،" ވަލްވޭޑޭ ބުންޏެވެ.

ގަދަ ތިނެއްގައި މެސީ ނުހިމެނޭތީ ވަލްވޭޑޭ ވަނީ ކުރިން ވެސް ފާޑުކިޔައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ވަލްވާޑޭ ބުނީ އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔެކޭ އެއްގޮތަށް ހައިރާންވެފައި ކަމަށާއި މެސީ ނެތި ގަދަ ތިން ކުޅުންތެރިން ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ނުނެގޭނެ ކަމަށެވެ.

"ޓީމުތަކުން ހޯދާ ކާމިޔާބީ އަކީ ވަކި ކުޅުންތެރިންނަށް ނޮމިނޭޝަން ދޭން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން. އިންޑިވިޖުއަލީ ބަލަންވީ. ތަފާސްހިސާބުތަކުން ވެސް ބަލަންވީ. މެސީ ފަހަތަށް ޖައްސާލެވޭނެ ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުވާނެ،" ވަލްވޭޑޭ ބުންޏެވެ.