މެސީގެ ދެ ލަނޑާ އެކު އާޖެންޓީނާ އަށް މޮޅެއް

ސެން ހުއާން، އާޖެންޓީނާ (ޖޫން 8) – ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފަހު މެޗުން މިއަދު ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ނިކަރަގުއާ އަތުން 5-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.


އަމިއްލަ ގައުމުގައި އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު މެޗުގައި މެސީ ގޯލް ޖެހީ ފުލުފުލުގައި، 37 ވަނަ މިނެޓާއި 38 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އަނެއް ތިން ގޯލުގެ ތެރެއިން ދެ ގޯލް ޖެހީ ޒުވާން ފޯވާޑް ލޮޓާރޯ މާޓިނޭޒެވެ. ފަހު ގޯލް ކާމިޔާބުކުރީ ރޮބާޓޯ ޕެރެއިރާ އެވެ. ފީފާ ރޭންކިންގެ 129 ވަނައިގައި އޮތް، މެދުތެރެ އެމެރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ނިކަރަގުއާގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު 90 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕެނަލްޓީއަކުން ޖެހީ ހުއާން ބަރޭރާ އެވެ.

މި މެޗުގައި އާޖެންޓީނާ އިން ކުޅުނީ ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ސެންޓަ ފޯވާޑަކަށް ލައިގެން އޭނާގެ ފަހަތުން ސެކަންޑް ސްޓްރައިކަރަކަށް މެސީ ކުޅޭ ގޮތަށެވެ. ދެ ފަޅިން އެޓޭކަށް ކުޅުނީ ރިވާ ޕްލޭޓުގެ މަތިއަސް ސުއަރޭޒާއި ރެއާލް ބެޓިސްގެ ޖިއޮވާނީ ލޮ ސެލްސޯ އެވެ. މެސީގެ ބަދަލުގައި ފަހުން ޕައޮލޯ ޑީބަލާ އެރުވިއިރު އިންޓަގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ލޮޓާރޯ މާޓިނޭޒް އެރީ އަގުއޭރޯގެ ބަދަލުގަ އެވެ.

އާޖެންޓީނާ ސްކޮޑުގައި ތަޖުރިބާކާރު ދެ ފޯވާޑުން ކަމަށްވާ ޗެލްސީގެ ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން އާއި އިންޓަ މިލާނުގެ ކެޕްޓަން މައުރޯ އިކާޑީ ނުހިމެނެ އެވެ. ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ފުރުސަތު ނުލިބުނީ ފޯމުން ކަޓާފައިވާތީ އެވެ. އާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދުމަށް އިންޓައާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވުމުން އެ ކްލަބުން އޭނާ އަތުން ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނެގުމުން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު ނުކުޅެ ހުއްޓެވެ. އޭނާ ޑިސެމްބަރުގެ ފަހުން އޯޕަން ޕްލޭގައި ލަނޑެއް ޖަހާފައެއް ނުވެ އެވެ. ނިކަރަގުއާ ކޮޅަށް މި މެޗުގައި ދެ ލަނޑު ޖެހި ލޮޓާރޯ މާޓިނޭޒަކީ އިކާޑީގެ ބަދަލުގައި އިންޓަގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ވެސް ކުޅުނު ފޯވާޑެވެ.

ބްރެޒިލްގައި ބާއްވާ ކޮޕާ އެމެރިކާގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މި މަހު 15 ގައި ނުކުންނާނީ ކޮލަމްބިއާއާ ދެކޮޅަށެވެ. ދެ ވަނަ މެޗުގައި 19 ގައި ޕެރެގުއޭއާ ބައްދަލުކުރާއިރު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ގަތަރާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ 23 ގަ އެވެ. އޭޝިއާގެ ޗެމްޕިއަން ގަތަރުން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

މި މުބާރާތް 1993 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބުކުރި ފަހުން އާޖެންޓީނާ އަށް ބޮޑު މުބާރާތެއް ހޯދިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމުގެ ހުރިހާ ޕްރެޝަރެއް އޮތީ އެ ޓީމުގައި ހުރި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ މެސީ އަށެވެ. ކްލަބް ލެވެލްގައި ބާސެލޯނާއާ އެކު ހުރިހާ ތަށްޓެއް އަދި އިންޑިވިޖުއަލް ކެރިއަރުގައި ވެސް އެތައް އެވޯޑެއް ހޯދާފައިވާތީ އާޖެންޓީނާ ސަޕޯޓަރުން އޭނާގެ ފަރާތުން ކާމިޔާބަކަށް އުއްމީދުކުރެ އެވެ. ތަޖުރިބާކާރުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގައުމީ ޓީމުގައި މެސީ އަށް ނުކުޅެވުނީ އެ ޕްރެޝަރާ ހެދި އެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ އާޖެންޓީނާއާ އެކު ތަށްޓެއް ހޯދަން މެސީ އަށް ލިބޭނެ ފަހު ފުރުސަތެވެ. އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ މި މުބާރާތަށް ފަހު ރިޓަޔާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.