މެސީ އަށް ވުރެ އަހަރެންގެ ކެރިއަރު ފުރިހަމަ: ރޮނާލްޑޯ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 15) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ވުރެ އޭނާގެ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ފުރިހަމަކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ގިނަ ކްލަބްތަކެއްގައި އޭނާ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވުން ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.


މެސީ އޭނާގެ ސީނިއާ ކްލަބް ކެރިއަރުގައި ކުޅުނީ ހަމަައެކަނި ބާސެލޯނާ އަށެވެ. ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ސްޕޯޓިން ލިޒްބަން އިން ފަށައި އޭގެ ފަހުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ އިތުރުން ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެފަ އެވެ. މެސީ ވަނީ ބާސެލޯނާއާ އެކު 34 ތަށި އުފުލާލައިފަ އެވެ. ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ހަތަރު ކްލަބްގައި 28 ތަށި އުފުލާލައިފަ އެވެ. މެސީ އަށް ގައުމީ ޓީމާ އެކު ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ޕޯޗުގަލާ އެކު ދެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅި އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އެ ޓީމާ އެކު އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް ރެކޯޑެއް ގާއިމުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގާއި ސްޕެނިޝް ލަ ލީގާ އަދި އިޓާލިއަން ސެރިއާ ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފެވެ.

މިޑިއާ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ރޮނާލްޑޯ ބުނީ އޭނާގެ ކާމިޔާބީ ހާއްސަވާ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

"އަހަންނާ މެސީގެ ތަފާތަކީ ގިނަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވުން. އަހަންނަކީ ޖެހިިޖެހިގެން ހަ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ. ފަސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދި މަދު ކުޅުންތެރިއަކު ތިބީ. މިއީ އަހަރެންގެ ކެރިއަރު ހާއްސަވާނެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބު،" ރޮނާލްޑޯ ބުންޏެވެ.

މެސީ އަކީ ވެސް ތަފާތު މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި އެކަމާ ދެބަސްނުވެވޭނެ ކަމަށް ރޮނާލްޑޯ ބުންޏެވެ.

"މެސީ އަކީ ވެސް މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް. އެ ހަގީގަތް ވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. މެސީގެ ނަން މީހުން ހަނދާންކުރާނީ ހަމައެކަނި ބެލޮންޑިއޯ ހޯދާ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫން. އޭނާ އަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ވަކި ލެވެލެއްގައި ކުޅުން ދަމަހައްޓާ ކުޅުންތެރިއެއް،" ރޮނާލްޑޯ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ކްލަބް ބަދަލުކުރަނީ ތަފާތު ޗެލެންޖުތަކެއް ދިރިއުޅުމުގައި ނަގަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށާއި މި ނިންމުންތަކުގެ ފަހަތުގައި ފައިސާގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ރޮނާލްޑޯ ބުންޏެވެ.

"އަހަރެން ބޭނުމީ ފައިސާއެއް ނޫން. ފުޓްބޯޅަ ތާރީހުން އަހަންނަށް ޖާގައެއް،" ރޮނާލްޑޯ ބުންޏެވެ.