މެޑްރިޑަށް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް، ބޭލް މަޑުކުރާނެ!

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 18) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ރަށުން ބޭރުގައި ސެލްޓާ ޑި ވީގޯ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އާ ސީޒަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފަށައިފި އެވެ.


އަލަށް ގެނައި ޕްލޭމޭކަރު އެޑެން ހަޒާޑަށް އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނުކުޅެވުނު ނަމަވެސް މެޑްރިޑް ފެނުނީ ވަރުގަދަކޮށެވެ. އެންމެ ފާހަގަކުރެވުނީ ޓީމުން ދެންމެދެންމެ ބޭރުކޮށްލާނެހެން ހީވި ގަރެތު ބޭލް ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅުމެވެ. ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާނުގެ ޕްލޭނުގައި ނުހިމެނޭތީ ބޭލް ފޮނުވާލަން މެޑްރިޑުން ވަރަށް މަސައްކަތްކުރި އެވެ. އަދި އޭނާ ވެސް ޗައިނާ ކްލަބަކާ ގުޅުމާ ގާތަށް ދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު ރޭގެ މެޗަށް ފަހު ޒިދާން ވަނީ ބޭލް މަޑުކުރާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ.

"އޭނާ ކްލަބުގައި މަޑުކުރާނެ އަދި އަހަރެމެން އެންމެން ވިސްނަން ޖެހޭނީ އެއީ ޕޮޒިޓިވްކަމެއްގެ ގޮތުގައި. ހަޒާޑަށް އަނިޔާވުމަކީ ދެރައެއް. އެކަމަކު ބޭލް އަށް މި މެޗުގައި އޮތް ޕްލޭނަށް އެކަމުން ބަދަލެއް ނާދޭ. ބޭލް އާއި އެހެންވެސް ކުޅުންތެރިން މި ޖާޒީ އަށް ހައްގު އިހުތިރާމް ދައްކައިދޭނެ،" މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުންޏެވެ.

މި މެޗުގައި މެޑްރިޑް ލީޑު ނެގީ 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ކަރިމް ބެންޒެމާ ޖެހި ގޯލުންނެވެ. އެކަމަކު ދެ ވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ލޫކާ މޮޑްރިޗަށް ރަތްކާޑެއް ދެއްކުމުން އެ ޓީމަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވުނެވެ. އޭގެ މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވަނީސް ޓޯނީ ކްރޫޒް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނެވެ. އަދި ލޫކަސް ވަސްކުއޭޒް ތިން ވަނަ ގޯލް ޖެހި އެވެ. ސެލްޓާގެ ހަމައެކަނި ގޯލް 90 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ އިކާ ލޮސާޑާ އެވެ.

ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ ވަނީ ފުރަތަމަ މެޗުން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެފަ އެވެ.