މެސީއާ އޮތީ ރަނގަޅު ވާދަވެރިކަމެއް: ރޮނާލްޑޯ

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 23) – ލިއޮނަލް މެސީއާ އޭނާއާ ދެމެދު އޮންނަ ވާދަވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ފައިދާވި ކަމަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.


ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީ މި ޖީލުގެ އެންމެ މޮޅު ދެ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި އެންމެ މޮޅު ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ދެ ތަރިންނެވެ. ރޮނާލްޑޯ ކުރިން ކުޅެމުން އައީ މެސީގެ ބާސެލޯނާއާ ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކަމަށް ވުމުން، ވާދަވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑުވި އެވެ. އެކަމަކު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމުން ފޯރިވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކެނޑިފަ އެވެ.

'އަހަރެން އެއްވެސް ޝައްކެއް ނުކުރަން، އޭނާ އަހަރެން މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހެދި. އަހަރެން ވެސް މެސީ އަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހެދިން. ވާދަވެރިކަމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް، އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ބަދަލު ގެންނަ ކަމެއް، ފުޓްބޯޅަ ވިޔަސް އެހެން ކުޅިވަރެއް ވިޔަސް،" ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާއަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ރޮނާލްޑޯ ބުނެފައިވެ އެވެ.

އޭނާ އެ އިޝާރާތްކުރީ، ދެ ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި އޮތް ވާދަވެރިކަމުގެ ސަބަބުން، އެއް ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވުރެ ކުރިއަރަން އަނެއް ކުޅުންތެރިޔަކު ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ފައިދާވި ކަމަށެވެ.

"މެސީއާ އަހަންނާ ދެމެދު ވަރަށް ފުރިހަމަ ޕްރޮފެޝަނަލް ގުޅުމެއް އޮވޭ،" ރޮނާލްޑޯ ބުންޏެވެ.

މެސީ ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޔުވެންޓަސް އަށް ޖާގަ ހޯދައިދޭން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ދެއްކި ކުޅުމަށް ތައުރީފު ހައްގުވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ތައުރީފްކޮށްފަ އެވެ.