ގްރީޒްމަންގެ ގޯލާއާ އެކު ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 16) - މިދިޔަ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލާ އެކު 2-1 އިން ގެޓަފޭ އަތުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.


މި ނަތީޖާއާ އެކު ބާސެލޯނާ ވަނީ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑާ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރުކޮށްފަ އެވެ. ރެއާލުން 23 މެޗުން 52 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާއިރު، ބާސެލޯނާ އިން 52 ޕޮއިންޓް ހަމަކުރީ 24 މެޗުންނެވެ. މިރޭ ސެލްޓަ ވިގޯ ބަލިކޮށް ރެއާލަށް އެއް ވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް އަލުން ނެގޭނެ އެވެ.

ރޭގެ މެޗަކީ ޑިސެމްބަރު މަހު 21 ވަނަ ދުވަހަށް ފަހު ލީގުގައި ގްރީޒްމަން ލަނޑެއް ޖެހި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ގްރީޒްމަން މެޗުގެ 33 ވަނަ މިނިޓްގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލީޑުނަގައިދިނީ ލިއޮނަލް މެސީ ހުސްކޮށްލާފައި ދިން ބޯޅައަކުންނެވެ. އޭގެކުރިން ގެޓަފޭގެ އެލާން ނިޔޯމް ޖެހި ގޯލެއް ވަނީ ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) އިން ބެލުމަށް ފަހު ކެންސަލްކޮށްފަ އެެވެ.

ގްރީޒްމަން ބުނީ ބާސެލޯނާ ގުޅުނުތަން އަދިވީ ހަތް މަސް ދުވަސް ކަމަށާއި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ރަނގަލު ކޮމްބިނޭޝަނެއް ގާއިމްކުރެވެން ފެށުނީ ވަރަށް ފަހުން ކަމަށެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބާސެލޯނާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ 39 ވަނަ މިނިޓްގައި ސާޖީ ރޮބާޓޯ އެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ޖެހީ ޖޫނިއާ ފާޕޯ ނަގައިދިން ހުރަހަކުންނެވެ. ދެ ވަނަ ހާފްގައި ކުރިއަށް ޖެހިގެން ކުޅެ ލަނޑެއް ޖަހަން ކުރި މަސައްކަތުން ގެޓަފޭގެ އެންހެލް ރޮޑްރިގޭޒް ވަނީ އެ ޓީމަށް މެޗުގެ 66 ވަނަ މިނިޓްގައި ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ އެވެ. ފަހުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކުރި ނަމަވެސް ގެޓަފޭ އަށް ކާމިޔާބެއްނުވި އެވެ.

ރޭގެ މެޗަށް ބާސެލޯނާ އިން ނުކުތީ އެ ޓީމުގެ ވިންގް އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އަށް ހާއްސަ ޖޯޒީއެއް ލައިގެންނެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޑެމްބެލޭ ހަ މަސް ދުވަހު ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހިފައިވާއިރު، އޭނާ ނެތްތަނަށް އިމަޖެންސީ ޓްރާންސްފާއެއް ފުރިހަމަކުރަން ބާސެލޯނާ އިން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.