ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް

ގްރަނަޑާ (ޖުލައި 14) – ރަށުން ބޭރުގައި ގްރަނަޑާ އަތުން 2-1 އިން އުނދަގުލުން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ، ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.


ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވިޔަރެއާލް އަތުން މޮޅުވެގެން ރެއާލަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ލިބޭނެ އެވެ. ރެއާލް ބަލިވި ނަމަވެސް އެރޭ އޮސަސޫނާ އަތުން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެ ނަމަ ރެއާލަށް ލީގު ކަށަވަރުކުރެވޭނެ އެވެ.

ދެ ޓީމު ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެއްޖެ ނަމަ ބަލާ ހެޑް-ޓު-ހެޑް އުސޫލުން ވެސް ބާސެލޯނާގެ މައްޗަށް ރެއާލަށް ކުރި ލިބޭތީ، އެ ޓީމަށް ލީގު ކަށަވަރުކުރަން ދެން ބޭނުންވަނީ މެތެމެޓިކަލީ ދެ ޕޮއިންޓެވެ. މާނައަކީ ބާކީ ދެ މެޗު ބާސެލޯނާ މޮޅުވިޔަސް، އެ ދެ މެޗު އެއްވަރުކޮށްލައިގެން ވެސް ރެއާލަށް ލީގު ލިބެން އޮތުމެވެ.

ރެއާލް 36 މެޗުން 83 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާއިރު ބާސެލޯނާ އަށް އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން އެއްކުރެވިފައިވަނީ 79 ޕޮއިންޓެވެ.

ރޭގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 16 މިނެޓުގެ ތެރޭ ރެއާލުން ދެ ގޯލުގެ ލީޑެއް ނެގި އެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު 10 ވަނަ މިނެޓުގައި ފާލެންޑް މެންޑީ ޖެހިއިރު އަނެއް ގޯލް ކާމިޔާބުކުރީ ފޯމުގައި ހުރި ކަރިމް ބެންޒެމާ އެވެ. ގްރަނަޑާ އިން ރެއާލް ހާސްކޮށްލީ 50 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑާވިން މަޗިސް ޖެހި ގޯލުންނެވެ. މި ސީޒަނުގައި ސްޕެނިޝް ލީގަށް ޕްރޮމޯޓްވެ، އަންނަ ސީޒަނުގެ ޔިުރޮޕާ ލީގުގެ ޖާގައަކަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ގްރަނަޑާ އިން މެޗުން މަދުވެގެން ޕޮއިންޓެއް ހޯދުމާ ގާތަށް ދިޔަ އެވެ.

ރެއާލުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނީ ކޮންމެ ސީޒަނެއް ފަށާއިރު ވެސް އަމާޒަކީ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުން ކަމަށާއި ބާކީ ދެ މެޗު އޮތްއިރު، މިއޮތީ އެކަން ހާސިލްވުމާ ކައިރީގައި ކަމަށެވެ.

"އެކަމަކު އަދި އެހިސާބަށް ނުދެވޭ،" ޒިދާން ބުންޏެވެ.

ފަހު ހާފުގައި ގްރަނަޑާ ހިފެހެއްޓުމުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ބުނީ އަދި ފަސޭހަކޮށްލެވެން ނެތް ކަމަށާއި ކުރިއަށް ވުރެ ޗެމްޕިއަންކަމާ ގާތަށް ދެވުނަސް، އަދިވެސް ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭ ރާސްތާއެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

"(މި މެޗުގައިި) ފުރަތަމަ ހާފުގައި އަހަރެމެން މޮޅުވި އެކަމަކު ދެ ވަނަ ހާފުގައި ވީ ބަލި. ވެދާނެ އެއީ އަހަރެމެންނަށް އިންޒާރެއް ކަމަށް ވެސް. އަހަރެމެން ޔަގީންކުރަން ޖެހޭނެ އެ ގޯސް ތަކުރާރުނުކުރާނެކަން،" ރާމޯސް ބުންޏެވެ.

ސްޕެއިނުގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކަމަށްވާ ރެއާލުން އެންމެ ފަހުން ލީގު ކާމިޔާބުކުރީ 2016/2017 ގެ ސީޒަނުގަ އެވެ. އެ ޓީމު، ލީގު ލިބޭ ހިސާބަށް މި ގެނެސްދިނީ، އެ ޓީމަށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް ފަހު 2018 ވަނަ އަހަރު އިސްތިއުފާ ދިން ޒިދާނެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ދެ ކޯޗުން ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު ތިން ވަނަ ކޯޗަކަށް ޒިދާން ގެނައީ ފަހުކޮޅެވެ. އޭނާ މިވަނީ ޓީމު އަލުން ހަމަޔަކަށް އަޅުވައި ބޮޑު ކާމިޔާބަކާ ދިމާލަށް ގެންގޮސްދީފަ އެވެ.