ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް އާސެނަލުން ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 29) – ކެޕްޓަން ޕިއެރޭ-އެމެރިކް އޯބަމަޔަންގެ ހިއްސާއާ އެކު، ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ލިވަޕޫލް 5-4 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން، ސީޒަން ހުޅުވަން ކުޅޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް މެޗު މިރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.


ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ މިކޭލް އާޓެޓާގެ ކޯޗުކަމުގައި އެފްއޭ ކަޕް ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ ސީޒަން ނިންމާލި އާސެނަލުން އާ ސީޒަން ވެސް މި ފެށީ ކާމިޔާބަކާ އެކު އެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިއީ ލީގު ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް މި މެޗުން ޖެހިޖެހިގެން ބަލިވި ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ބަލިވީ ވެސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ.

ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ އާސެނަލުންނެވެ. މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ލިވަޕޫލުގެ ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިކް ބޮލުން ގޯލަށް ބޯޅަ ވައްދާލި ނަމަވެސް އޭނާ އޮފްސައިޑުގައި ހުރުމުން އެ ލަނޑު ރެފްރީ ގަބޫލެއް ނުކުރި އެވެ. އޭގެ ފަހުން އާސެނަލަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ 12 ވަނަ މިނެޓުގައި އޯބަމަޔަން އެވެ. ބަކަޔޯ ސަކޯ އަރިމަތިން ފަޅި ބަދަލުކޮށްލައި ދިން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްލުމަށް ފަހު ކުޑަކޮށް ކުރިއަށް ޖެހި އޯބަޔަމަން ވައްދާލީ ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަށެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފުގައި ލިވަޕޫލް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އެޓޭކް ވަރުގަދަކުރި އެވެ. އެ ޓީމަށް އެއްވަރުކޮށްދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެރި ޖަޕާން މިޑްފީލްޑަރު ޓަކުމީ މިނަމީނޯ އެވެ. މި ލަނޑު ޖެހި ހަމަލާ އުފެއްދިއިރު މުހައްމަދު ސަލާހުގެ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުނު ކަމަށް ބެލެވި ވީއޭއާރް އިން ޗެކްކުރި އެވެ. އެކަމަކު ރެފްރީ ނިންމީ އަތުގައި ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެއްވަރުވުމުން އިތުރު ވަގުތު ނުކުޅެ ސީދާ ދިޔައީ ޕެނަލްޓީ އަށެވެ. ޝޫޓްއައުޓުގައި ލިވަޕޫލުގެ ފަސް ޕެނަލްޓީގެ ތެރެއިން މުހައްމަދު ސަލާހާއި ފަބީނިއޯ އާއި މިނަމީނޯ އަދި ކުރްޓިސް ޖޯންސް ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރި އެވެ. ނާކާމިޔާބުވީ ފަހު މިނެޓުގައި އެރުވި ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ރިއާން ބްރޫސްޓާ އަތުންނެވެ. އޭނާގެ ޕެނަލްޓީ އަމާޒުވީ ހުރަސް ދަނޑިއަށެވެ. އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު ޕެނަލްޓީ ރީސް ނެލްސަން އާއި މެއިޓްލެންޑް-ނިލްސް އާއި ސެޑްރިކް ސޯރެސް އަދި ޑޭވިޑް ލުއިސް ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ފަހު ޕެނަލްޓީ ޖަހައި ތަށި ޔަގީންކޮށްދިނީ އޯބަމަޔަން އެވެ.

އާސެނަލަށް 110 މެޗުން 71 ގޯލް ޖަހާދީފައިވާ ފޯވާޑް ވަނީ އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލުގައި ޗެލްސީ ކޮޅަށް ދެ ގޯލް ޖަހައިފަ އެވެ. އާސެނަލްގެ މިހާރުގެ އުއްމީދަކީ އޭނާ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމެވެ. އެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑެވެ.