ވިލާ ޕެޓްރޯލް ޝެޑް ބަންދު ކޮށްފި

ފަންސަވީސް ބުރި އަށް އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ދެކުނުން ހުރި ވިލާ ޕެޓްރޯލް ޝެޑް އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.


ވިލާ ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް ހިންގާ ވިލާ ހަކަތައިގެ އޮފިޝަލަކު ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ، ޕެޓްރޯލް ޝެޑް އިއްޔެ ބަންދުކުރީ ސަރުކާރުން އަންގައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ތަން ބަންދުކުރަން ހައެއްކަ މަސް ކުރިން ނޯޓިސް ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އިއްުޔެ ބަންދުކުރީ. މިއަދު އެތަން ރޫޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ހިންގާ ވިލާގެ ހަމައެކަނި ޕެޓްރޯލް ޝެޑް ބަންދު ކުރި އިރު، އެހެން ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއް ހަދަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން އެ ކުންފުންޏަށް ބިމެއް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ބިމުގައި ޕެޓްރޯލް ޝެޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބަންދުކުރި ވިލާ ޕެޓްރޯލް ޝެޑާ އިންވެގެން، އެމްއެމްޕީއާރުސީ ކޮރަޕްޝަނުގައި ހިމެނޭ އެސްއޯއެފް އިން ކުރިން ހިންގި ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވަން ވާއިރު އެ ތަން ވެސް ރޫޅާލާނެ އެވެ.

ވިލާ އިން މާލޭގައި ހިންގާ ޕެޓްރޯލް ޝެޑު ބަންދުކުރި އިރު، އެ ކުންފުނިން ހުޅުމާލޭގައި ވެސް ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއް ހިންގަ އެވެ.