މުސާރަ ނުލިބިގެން ޝަކުވާކުރި ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަނީ

މުސާރަ ނުލިބިގެން ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ކައިރިއަށް އެއްވި ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން އަސްލު ނިސްބަތްވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެސްޓީއޯއިން ފަށައިފި އެވެ.


އެސްޓީއޯއިން ބުނީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެއްވި 56 ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ރާއްޖެ ގެނައީ އެ ކުންފުނީގެ ނަމުގައިކަން އެނގުނީ ވެސް މި މައްސަލަ ފެންމަތިވުމުން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެއީ އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން ނޫން ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެ އެވެ.

އެ މީހުން ރާއްޖެ ގެނައީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަދާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. އެ ފްލެޓްތައް އެޅުމާ ހަވާލުވީ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެމްސީޖީ ޗައިނާ-މިލީނިއަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގްރޫޕުންނެވެ. އެކަމަކު އެ ކުންފުނިން އެ މީހުން ރާއްޖެ ގެނައީ އެސްޓީއޯގެ ނަމުގަ އެވެ.

އެސްޓީއޯގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މުސާރަ ނުލިބިގެން މައްސަލަ ޖެއްސި މީހުން އެސްޓީއޯގެ ނަމުގައި ރާއްޖެ ގެނައީ އެ ކުންފުނީގެ އިސް މެނޭޖްމަންޓަށް ވެސް ނޭނގި ކަމަށެވެ.

"އެއީ ކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތަށް އެސްޓީއޯގެ ނަމުގައި 100 ވަރަކަށް ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވެ އެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދަން އުޅުނު 350 އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނޭ މަޝްރޫއުގެ އަގު ވެސް މާ ބޮޑު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ މަޝްރޫއުއަށް 27 މިލިއަން ޑޮލަރު (416.34 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަކުރަން އޭރު އޮތީ ނިންމައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މުޅި މަޝްރޫއުގެ އަގުގެ 20 ޕަސެންޓްގެ ގޮތުގައި 4.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (69.39 މިލިއަން ރުފިޔާ) ވަނީ އެމްސީޖީއަށް ދައްކައިފަ އެވެ. އޭގެ ބާކީ ފައިސާ ހޯދަން އެސްޓީއޯގެ އޭރުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމާފައި އޮތީ ލޯނެއް ނަގައިގެންނެވެ.

ފްލެޓް ލިބޭ އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުން ވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ މުސާރަ ނުލިބިގެން މައްސަލަ ޖެއްސި މީހުންނަށް ވީހާވެސް އަަވަހަކަށް މުސާރަ ދޭން އެމްސީޖީއަށް އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.