މިހާރު މަސް ގެންދާކަށް ނުޖެހޭނެ، މެލޭޝިއާ އިން ދިވެހި މަސް

މެލޭޝިއާގައި 8000 ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ދިރިއުޅެމުންދާ އިރު ރައްޓެއްސަކު ނުވަތަ އާއިލާގެ މީހަކު މެލޭޝިއާ އަށް ދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިވެހި މަހުގެ ބާވްތައް ގެންދަން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް މަސް ދަޅު ކޭސް ޕެކް ކޮށްގެން ގެންދިޔުމުގެ ތަފްލީފު އުފުލާކަށް މިހާރަކު ނުޖެހޭނެ އެވެ. އެ ގައުމުގައި މިވަނީ، ދިވެހި މަސްހުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަ ފިހާރައެއް ހުޅުވައުފަ އެވެ.


"ދަ މޯލްޑިވްސް ފިޝް މާކެޓް" ހުޅުވާފައި ވަނީ އޯލް އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މެލޭޝިޔާގެ ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މި ފިހާރައިގެ ދިވެހި ހިއްސާދާރަކީ އަބްދުލް ހަމީދު އަބްދުލް ގަފޫރު (އައްޑޯ) އެވެ. އައްޑޯ ވިދާޅުވީ، މި ފިހާރަ ހުޅުވުމުގެ ވިސްނުން 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގެންގުޅުއްވި ކަމަށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މި ވިސްނުން އުފެދުނީ، އޯލް އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެއާ އޭޝިއާގެ ކާގޯ އޭޖެންޓްކަން ލިބުނު ހިސާބުންނެވެ.

ފިޝް މާކެޓް

"އެއާ އޭޝިއާ ދިވެހި ޕާޓްނަރަކީ އޯލް އެޗް މޯލްޑިވްސް. އެ އެއާލައިނުގެ ކާގޯ އޭޖެންޓުކަން ލިބުނު އިރު މާގިނަ ކާގޯއެއް ނުހުރޭ މެލޭޝިއާ އަށް ގެންދާކަށް. އެހެންވެ ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަ ފިހާރައެއް މެލޭޝިއާގައި ހުޅުވަން ނިންމީ. އޭރުން ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ފަސޭހަ ކަމާ އެކު ގެންދެވޭނެތާ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިދިޔަ މަހު ހުޅުވި "ދަ މޯލްޑިވްސް ފިޝް މާކެޓް" މިނަން ކިޔުނީ ވީހާ ވެސް ދިވެހިވަންތަ ފަސޭހަ ނަމެއް ކިޔުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތަކާ އެކު މި ފިހާރަ ހުޅުވުމުން މެލޭޝިޔާގެ ދިވެހިންނަށް މި ފިހާރައިން ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އައްޑޯ ގަބޫލު ކުރައްވަ އެވެ.

"އާންމުކޮށް މަހުގެ ބާވަތްތައް އެހާ ގިނައިން ނުގަނެވޭނެ. އެހެންވީމަ މި ފިހާރައިން ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ޓާގެޓް ކުރަނީ ދިވެހިންނަކަށް ނޫން. ދިވެހިންނާއި ޗައިނާ މީހުންނާއި މެލޭޝިއާ މީހުންނަށް އަމާޒުކުރަން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ފިހާރައިން 11 ދިވެހި އުފެއްދުމެއް މިހާރު ވިއްކަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދަޅު މަހާއި ގަނޑުކުރި ކަންނެއްޏާއި ފަރުގެ މަހުގެ ބާވަތްތައް ހިމެނެ އެވެ. ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ކަމަށްވާ އެންޒީގެ އުފެއްދުންތަކާއި ހޮރައިޒަންގެ އުފެއްދުންތައް ވެސް އެ ފިހާރައިން ލިބެ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފްކޯގެ އުފެއްދުންތައް ވެސް ވިއްކާނެ ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެ އެވެ. މަހުގެ އެހެން ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގެނެސް ވިޔަފާރި ފުޅާ ކުރާނެ ކަމަށް އައްޑޯ ވިދާޅުވި އެވެ.

މެލޭޝިއާގައި ދިވެހި މަހުގެ ބާވަތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ހުޅުވި މި ފިހާރަ ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެންނެވެ. މި ފިހާރަ ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ނެގީ މެލޭޝިއާގައި ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަތައް ނެގުމަށެވެ. މިހާރު ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހުމުން މާބޮޑު ދަތިކަމެއް ނެތް ކަމަށް އައްޑޯ ވިދާޅުވި އެވެ. އެއާ އޭޝިއާ މެދުވެރިކޮށް ތަކެތި ގެންދާ އިރު ހަފްތާއަކު 10 ދަތުރު އެ އެއާލައިނުން މެލޭޝިއާ އަށް ކުރެ އެވެ. އެހެންކަމުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ތަކެތި ރާއްޖެއިން ގެންދެވޭނެ އެވެ.

އައްޑޯ ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި މެލޭޝިއާ މީހުންނަކީ މަހުގެ ބާވަތްތައް، ކެއުމުގައި ބޭނުން ކުރާ ބަޔަކަށްވުމުން އިތުރު ފިހާރަތައް ހުޅުވައިގެން ވިޔަފާރި ފުޅާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ. ދިވެހި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ކުއަލިޓީ ރަނގަޅު އުފެއްދުންތަކެކެވެ. މިއީ ވެސް ދިވެހި މާކެޓު ހާއްސަވާ އެއްކަމެވެ. މި ފިހާރަ އަންނަނީ މެލޭޝިއާގައި ބޮޑު މަގްބޫލު ކަމެއް ހޯދަމުންނެވެ.