ވިޔަފާރި / ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލް ފޮޓޯ މުބާރާތުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ބީއެމްއެލް "އީދު ކިހިނެއް" ފޮޓޯ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިއަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ފޮޓޯއެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "އީދު ކިހިނެއް" ފޮޓޯ މުބާރާތުގެ ނަސީބުވެރިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

މި މަހުގެ 4-6 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގައި އީދުގެ އުފާވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތައް އިންސްޓާގްރާމް އަދި ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ޝެއާކުރި 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި މިއަދު ވަނީ ގުރުއަތު ނަގައިފަ އެވެ.

ބީއެމްއެލް "އީދު ކިހިނެއް" ފޮޓޯ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިއަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ފޮޓޯއެއް

ޓްވިޓާގައި ފޮޓޯ ޝެއާކޮށްގެން ގުރުއަތުން ހޮވުނީ @marraajameel އާއި @dhiwanderingirl އަދި @ShixnaH އެކައުންޓުގެ ވެރިންނެވެ.

އިންސްޓަގްރާމުގައި ފޮޓޯ ޝެއާކޮށްގެން ގުރުއަތުން ހޮވުނީ @awwamphotos އާއި @shaxlon އަދި @xidhoo0 މި އެކައުންޓުތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކެވެ.

ގުރުއަތުން ހޮވުނު ނަސީބުވެރިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ނަސީބުވެރިއަކަށް 5،000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ކާޑެއް ލިބޭނެ އެވެ.

3 ކޮމެންޓް, 19 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 68%
icon sad icon sad 16%
icon angry icon angry 16%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ރައްޔިތުމީހާ

09 June 2019

ތީ ފޮޓޯ މުބާރާތެއްތަ ނޫނީ ނަސީބުވެރިން ހޮވާ މުބާރާތެއްތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ބާބާ

09 June 2019

ކަލޭމޭން ކުދިން ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ނަސީބްވެރިން ހޮވާއިރު މަގޭ ބީއެމްއެލް އެކައުންޓުން ބައެއްފަހަރު ލާރި ކެނޑެނީ ކިހިނެތްވެގެން ކަން ބުނެދީފާނަންތަ. މަގޭ ނަސީބު ދެރައީތަ

The name is already taken The name is available. Register?

ނައީމް

09 June 2019

ވަރަށް ސަޅި ފޮޓޯތަކެއް. ގިނަ ފޮޓޯތައް ފެންނާނެ ގޮތެއް ނެތްތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!