ކޮވިޑް-19: އެސްޓީއޯގެ ބައެއް ތަންތަނުން ހިދުމަތް ދޭ ވަގުތުތައް މަދުކުރަނީ

އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުން ވީހާ ވެސް މަދު ވަގުތު ވަޒީފާ އަށް ނެރުމުގެ މަގްސަދުގައި އަޖުމަ ބެލުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް ތަންތަނުން ހިދުމަތް ދޭ ގަޑިތައް މާދަމާ މަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.


މިއީ މި ދުވަސްވަރު ވީހާ ވެސް ގިނަ ވަގުތު ގޭގައި ތިބުމަށް ސަރުކާރުން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް އެއްބާރުލުން ދޭން އެސްޓީއޯ އިން އަޅާ ފިޔަވަޅެކެވެ.

މާދަމާ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ވަގުތުތައް

- އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް ސްޓޭޕަލް ފުޑް: ހެނދުނު 8:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް

- އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓް: މެންދުރު 2:00 އިން ރޭގަނޑު 10:00 އަށް

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ، އެތަނުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ވީހާ ވެސް ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި މަޑުކޮށްގެން ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަން ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބޭ ހިދުމަތްތަކަށް ވެސް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވެ އެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓް

މި ކަމުގައި އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުން ދެމުން އަންނަ އެއްބާރުލުމަށް އެތަނުން ޝުކުރު އަދާ ކުރި އެވެ. އަދި ސަރުކާރާއި ހެލްޕް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން ވެސް އެދިފައި ވެ އެވެ.

ފަރުވާއެއް ހޯދިފައި ނުވާ މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅޭނެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅަކީ އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަމަށް ސަމާލުކަންދީ، މީހުން ގިނަވެ އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް ނުދިއުމެވެ. މި މަގްސަދުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ސްކޫލްތައް ވެސް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

މި މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު މި ބަލި ރާއްޖެއިން ފެނުނު ފަހުން ސަރުކާރުން ވަނީ ރާއްޖެ އޮތީ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ. މި ބައްޔަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ 13 މީހުންގެ ތެރެއިން ފަސް މީހުން މިހާރު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅު ވެފަ އެވެ. މި ބަލި ޖެހިފައިވާ އާ މީހަކު ނުފެންނަތާ ހަފްތާއެއް ވީ ނަމަވެސް މި ބަލިން ސަލާމަތް ވެވުނީ ކަމަށް ވިސްނައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ އަންގަމުންނެވެ.