ކޮވިޑް ވިލެޖަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ސާމާނު ބަންގްލަދޭޝް އިން ގެނެސްފި

ކޮވިޑް ވިލެޖަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ގިނަ ސާމާނުތައް ބަންލަދޭޝްގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ބީމާން އެއާލައިން އިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.


މި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ވިލެޖުގައި ތަރައްގީ ކުރާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމެންޓާއި ބޭނުންވާ ބައެއް ބޭސް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމުމަކާ ގާތްވެފަ އެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ތަން ތަރައްގީ ކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެ އެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ހަދާ 290 އެނދުގެ މި މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ހެދުމުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ މުވައްޒަފުން ރެ އާއި ދުވާލު ހަރަކާތްތެރިވެފައިވެ އެވެ. މި ފެސިލިޓީ އަށް 40 ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރާ އިރު އެމްއެންޑީއެފްގެ އިތުރުން ފެނަކަ އާއި ސްޓެލްކޯ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ، ވެމްކޯ، އާރުސީސީ، އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން، އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ލެއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފަދަ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދީފަ އެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ޓްވީޓް

އެ ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު އާރުސީސީ ކުންފުނީގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިރު އެއީ މި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުން ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

މި މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނުތަކެއް ބީމާން އެއާލައިން އިން ގެނެސްފައިވާ އިރު މި ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް، އެކި ގައުމުތަކުން ކާގޯ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްތައް ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ ރޭ ތައިލެންޑުން ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ މޯލްޑިވިއަންގެ ކާގޯ ފްލައިޓުން ގެެނސްފައިވެ އެވެ.