މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައީ 1،769 ޓޫރިސްޓުން

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައީ 1،769 ޓޫރިސްޓުން ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.


ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވައިލީ މިދިޔަ މަހުގެ 15 ގަ އެވެ. އެހެން ކަމުން ރާއްޖެއަށް ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވަނީ ޖުމްލަ 16 ދުވަހު އެވެ.

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވަނީ ޖުލައި 30 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެދުވަހު 218 ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވެ އެވެ. އެންމެ މަދުން ޓޫރިސްޓުން އައީ ޖުލައި 22 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެދުވަހު 32 ޓޫރިސްޓުން އައެވެ.

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެމެރިކާ އާއި ޔޫއޭއީ އާއި ޖަރުމަނުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔޫރަޕްގެ އެހެން ގައުމުތައް ކަމުގައިވާ ސްޕެއިން އާއި ސްވިޒލެންޑާއި އިޓަލީ އާއި ފްރާންސް ފަދަ ގައުމުތަކުން ވެސް ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވެ އެވެ. ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މީގެ ކުރިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ގައުމު ޗައިނާ، މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައި 10 ގައުމުގެ ލިސްޓަށް ވެސް ނާރަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރި އަދި އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ލޮކްޑައުންގައި އޮތް އެއް ގައުމަކީ ޗައިނާ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ޗައިނާގެ ބައެއް ސްޓޭޓް ވަނީ ހުޅުވައިލައިފަ އެވެ.

ރާއްޖެއަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައި އިރު އެ ގައުމުގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލައި ބައެއް ގައުމުތަކަށް ލުއިތަކެއް ދީފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ނުހިމެނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖެ އަށް އައިސް އެނބުރި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދާ ޓޫރިސްޓުންނާއި ރާއްޖޭން އެ ގައުމަށް ދާ ޓޫރިސްޓުން 14 ދުވަސް ވަންދެން ކަރަންޓީނުގައި ތިބެން ޖެހޭނެ އެވެ.

މިއަހަރު މާޗް މަހު ބޯޑަރު ބަންދު ކުރި އިރު ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 400،000 ޓޫރިސްޓުންނެވެ. ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މިއަހަރު ނިމޭ އިރު ރާއްޖެއަށް 850،000 ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމެވެ.