އިތުރު 27 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހުންގެ އަދަދު 500 އާ ގާތަށް

ރާއްޖެ އިން މިއަދު އިތުރު 27 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، އެ ބަލި ޖެހުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހުންގެ އަދަދު 478 އަށް އަރައިފި އެވެ.


އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނީ މިއަދުގެ މެންދުރު 1:00 އާ ހަމައަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ 18 މީހަކާއި ނުވަ ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ނަމްބަރުތަކާ އެކު، ރާއްޖެ އިން އެ ބައްޔަށް މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 862 އެވެ.

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އެންމެ ގިނައިން ޕޮޒިޓިވްވެ ފައި ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހުންނެވެ. އެ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ އެ ބަލި ޖެހުނު ދިވެހިންނަށް ވުރެ ދެ ގުނަ މަތިވެފަ އެވެ. އެ ގައުމުގެ 478 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު، ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އެ ބަލި ޖެހިފައި ވަނީ މިހާތަނަށް 288 މީހުންނަށެވެ. ދެން އެންމެ ގިނައީ އިންޑިއާ މީހުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެ ގައުމުގެ 63 މީހަކަށް ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ބަޔަކީ ކުދިކުދި ތަންތަނުގައި ތޮއްޖެހިގެން އުޅޭ މީހުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެއީ އެ ބަލި ޖެހުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަގުފަހިވާ އެއް ކަމަކަށް ވާތީ، އެ އަށް ވުރެ ރަނގަޅު ތަންތަނަށް ބިދޭސީން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ވަނީ ސަރުކާރުން ހެދި ވަގުތީ ތަންތަނަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

މާޗް 7 ން ފެށިގެން ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު 800 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް މަރުވީ ތިން މީހުންނެވެ. އެއީ ދެ ދިވެއްސަކާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހެކެވެ. މިހާތަނަށް 30 މީހަކު ވަނީ އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.