މުނިފޫހިފިލުވުން / ހޮލީވުޑް

ރީސްގެ ދަރިފުޅު ވެސް އެކްޓިން އަށް

ރީސް އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޑީކަން

ހޮލީވުޑްގެ އައިކޮނިކް އެކްޓަރު ރީސް ވިދަސްޕޫންގެ ދަރިފުޅު ވެސް އޭނާގެ މަންމައާ އެއް މަގަކުން އެކްޓިންގެ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

ރީސް އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ ރާޔަން ފިލިޕްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ޑީކަން ރީސް ފިލިޕް މިހާރު ތައްޔާރު ވެފައި ހުރީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ އެކްޓިން ޑެބިއޫ އަށެވެ.

ޑީކަން ވެސް އޭނާގެ މަންމަ ފަދައިން އެކްޓް ކުރަން ޝައުގުވެރިކަން ވަރަށް ޅަ އުމުރުގައި އުފެދުނެވެ. ނަމަވެސް ތަޖުރިބާ ހޯދައި ދަސްކޮށްގެން ނޫނީ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޑީކަންގެ ފުރަތަމަ އެކްޓިން ރޯލު ލިބުނީ ނެޓްފްލިކްސްގެ ހިޓް ޓީވީ ޝޯ "ނެވާ ހޭވް އައި އެވާ" އިންނެވެ. ޝޯގެ ތިންވަނަ ސީޒަންގައި ޑީކަން ސަޕޯޓިން ރޯލަކުން ފެންނާނެ އެވެ.

އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ޑީކަން އެ ޝޯގައި ކުޅޭނީ މުޅިން އާ ކެރެކްޓަރެއްގެ ރޯލެވެ. "ޕާކާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ކެރެކްޓަރަކީ ޝޯގެ ލީޑް ކެރެކްޓަރާ ޒާތީ ގޮތުން ޖެހިފައިވާ ކެރެކްޓަރަކަށް ވާނެ އެވެ.

އެކްޓިންގެ ކުރިން ޑީކަން ވަނީ މިއުޒިކްގެ ތެރެއަށް ވެސް ވަދެފަ އެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގައި ރިލީޒް ކޮށްފަ އެވެ.

2 ކޮމެންޓް, 2 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 50%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 50%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ށަވިޔަނި

30 July 2022

ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުވުން އެދެން

The name is already taken The name is available. Register?

ލޮ132

30 July 2022

ރީސްވިތްހާސަން

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454