އަމްޖޭގެ "ރޭވުމުން" މިރޭ ޕްރިިމިއާ ކުރަނީ

ހަތް އަހަރަށް ފަހު، ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު (އަމްޖޭ) އިބްރާހީމް ގެނެސްދޭ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ރޭވުމުން" މިރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއާ ކުރާނެ އެވެ.


ލޯބީގެ ބިރުވެރި ވާހަކައަކަށް ހަދާފައިވާ މި ފިލްމަކީ އަމްޖޭގެ އަމިއްލަ ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް އޭނާ ޑައިރެކްޓް ކުރި 52 ވަނަ ފިލްމެވެ.

އަމްޖޭ ބުނީ މިރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ފިލްމް ޕްރިމިއާ ކުރާއިރު، ޕްރިމިއާ ނައިޓް ހާއްސަ ކުރެވޭތޯ ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ފިލްމް ހުޅުމާލޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ވެސް މިރޭ ދައްކަން ފަށާނެ އެވެ.

"ރޭވުމުން" ގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައި ވަނީ މުހައްމަދު މަނިކާއި އަލަށް ތައާރަފުވާ ނާޖިހާ (ނާޖި) އެވެ. ފިލްމްގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ފައުޒިއްޔާ ހަސަން، އަހުމަދު (ތަބޫޖެ) ޝާޒް އަދި މަރިޔަމް ޝަކީލާ، ހަސަން (ރޯނު) މަނިކް އަދި ނާޝިދާ ފަދަ ތަރިން ހިމެނެ އެވެ.

ދެހާސް ސޯޅައިގައި ލައިފް ޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ވެސް ލިބުނު އަމްޖޭ ޑައިރެކްޓްކޮށް، އެންމެ ފަހުން ގެނެސް ދިން ފިލްމަކީ 2011 ގެ "ހިތޭދޭމީ" އެވެ.

"ރޭވުމުން" އަކީ މި އަހަރު އަޅުވާ ތިން ވަނަ ފިލްމެވެ. އެންމެ ފަހުން އޮލިމްޕަހުގައި ދެއްކީ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ "ވަކިން ލޯބިން" އެވެ.