ރަލަށް ދެވިހިފައިގެން ބެން އެފްލެކް އަނެއްކާ ވެސް ރިހެބްގައި

ރަލަށް ދެވިހިފައިގެން މީގެ ކުރިން ވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ރިހެބްގައި ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު ބެން އެފްލެކް އަނެއްކާ ވެސް ރިހެބުން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.


އޭނާ އަލުން ރިހެބަށް ވަނީ މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެފްލެކް އަލުން ފަރުވާ ހޯދަން ފެށީ އޭނާގެ ހާލަތު ގޯސްވާން ފެށުމުން ކުރީގެ އަނބިމީހާ އަދި ތިން ކުދިންގެ މަންމަ އަދި މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖެނިފާ ގާނާގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ.

އަލުން ރިހެބް ފަރުވާ ހޯދަން ފެށި އިރު، އެފްލެކް ހުރީ ސަޓަޑޭ ނައިޓް ލައިވް (އެސްއެންއެލް) ގެ ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ލިންޒީ ޝުކަސްއާ އެކު ބޭއްވި ލޯބީގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އައިސް އެ މާޔޫސްކަމުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އަދި ޕްލޭބޯއި މޮޑެލެއް ކަމަށްވާ ޝައުނާ ޒެކްސްޓަންއާ އެފްލެކް ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުންދާ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވެސް މި ދޭތެރެ އިން އަރާފައިވެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ޖަސްޓިސް ލީގް" އަށް ފަހު އެފްލެކް ދިޔައީ "ޓްރިޕްލް ފްރޮންޓިއާ" ކިޔާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންނެވެ. އެއީ އަންނަ އަހަރަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެޑް ޑެމަން ލީޑަށް ލައިގެން ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ވެސް އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ 46 ގެ އެކްޓަރު ގެންދިޔައީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް އޭނާ ރިހެބަށް ވަނުމާ އެކު މި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ވާނެ ގޮތެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

އެފްލެކް އެންމެ ފުރަތަމަ ރިހެބް ފަރުވާ ހޯދީ 2001 ގަ އެވެ. އަދި 2017 ގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ފަހު، ދާދި ފަހުން އޭނާ ވަނީ އެ ތަޖުރިބާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.