މުނިފޫހިފިލުވުން / މެންޓަލް ހެލްތް

ސެލީނާ ގޮމެޒް އަނެއްކާ ވެސް ނަފުސާނީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި

ސެލީނާ: އޭނާ އަންނަނީ ނަފުސާނީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން.

މީގެ ކުރިން ވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ނަފުސާނީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ އެމެރިކާގެ ޒުވާން އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒް އަނެއްކާ ވެސް އެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

ޓީއެމްޒީން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 26 އަހަރުގެ ލަވަކިތުންތެރިޔާ ކެލިފޯނިއާގެ އޮރެންޖް ކައުންޓީގެ ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރެއްގައި ފަރުވާ ހޯދަން ފަށާފައި ވަނީ، ނަފުސާނީ މައްސަލަތައް ބޮޑުވެގެން މީގެ ހަފުތާތަކެއް ކުރިން ލޮސް އެންޖެލިސްގެ ސިޑާޒް-ސިނައި މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ވެސް ދީފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެ ނޫހުން ބުނި ގޮތުގައި މި ފަހަކަށް އައިސް ސެލީނާ އަށް ވަނީ ޑިޕްރެޝަނާއި އެންޒައިޓީގެ މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެ އެވެ.

މި ބަލިތަކަށް އޭނާ އަލުން ފަރުވާ ހޯދަން ފެށި އިރު، ރީތި ލަވަތަކެއް އެހުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދީފައިވާ ސެލީނާ ގެންދިޔައީ އާ އަލްބަމެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންނެވެ.

Selena Gomez kudakuda break akah

Selena Gomez kudakuda break akah

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ގަރުވާ ހޯދަން 2016 ގައި ވެސް ސެލީނާ މަސައްކަތުން ބްރޭކެއް ނެގި.

ނަމަވެސް އޭނާ މި ފަހަރު ފަރުވާ ހޯދަން ކިހާ މުއްދަތެއް ނަގާނެކަން އަދި ނޭނގޭތީ، އަލްމަބްގެ މަސައްކަތަށް ވާނެ ގޮތެއް ނޭނގެ އެވެ. ސެލީނާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އަލްބަމް ވަރަށް އަވަހަށް ރިލީޒް ކުރާނެ އެވެ.

Selena Gomez kidney transplant kurumuge operation eh koffi

Selena Gomez kidney transplant kurumuge operation eh koffi

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ސެލީނާ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ވެސް ހަދާފައި.

މިދިޔަ އަހަރު ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ހަދާފައިވާ ސެލީނާ އެންމެ ފަހުން ނަފުސާލީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދީ 2016 ގަ އެވެ. އަދި 2014 ގައި ވެސް ފަރުވާ ހޯދާފައިވެ އެވެ.

ސެލީނާގެ ޓްވީޓެއް.

ލަވަކިޔުންތެރިއެއްގެ އިތުރުން ބަތަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރާ ސެލީނާ އެންމެ ފަހުން އަލްބަމެއް ނެރުނީ 2015 ގަ އެވެ. އެއީ "ރިވައިވަލް" އެވެ. އޭނާގެ އަޑު އިވިގެން ދިޔަ އެންމެ ފަހުގެ ލަވައަކީ މިދިޔަ މަހު ނެރުނު "ޓަކި ޓަކި" އެވެ. ފްރާންސްގެ މިއުޒިޝަން ސްނޭކްގެ މި ލަވައަށް ފީޓްކޮށްފައިވާ ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި ސެލީނާ އާއި ކާޑީ ބީ އަދި އޮޒޫނާ ހިމެނެ އެވެ.

ލަވަކުޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާއާ ވަރަށް ސީރިއަސް ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވި ސެލީނާގެ ކުރިއަށް ހުރި ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "އަ ރެއިނީ ޑޭ އިން ނިއުޔޯކް" އާއި "ދަ ޑެޑް ޑޯންޓް ޑައި" ހިމެނެ އެވެ.

1 ކޮމެންޓް, 17 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 18%
icon sad icon sad 82%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މަބުނީ

12 October 2018

އެތައް ބައެއްގެ ލޯތްބާއި ރުހުމާއި ޤަދަރާ ޝަރަފާއި، ދުނިޔެވީ ކޮންމެ އުފަލެއް ހާސިލު ކުރެވޭނެހާ މުދަލާއި ފައިސާ އާއި ބާރު ލިބިފައިވާ ވާއިރު ވެސް "ހަޤީޤީ ހިތްހަމަޖެހުން" ވަނީ ހާސިލު ނުކުރެވިފައެވެ. ވިސްނާ ފިކުރު ކުރާ ބަޔަކަށް ހިކުމަތެކެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454