މުނިފޫހިފިލުވުން / ބޮލީވުޑް

ޝާހްރުކް ހާން "ސާރޭ ޖަހާ ސެ އައްޗާ" ދޫކޮށްލީ؟

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ އެސްޓްރޮނޯޓް ރާކޭޝް ޝަރުމާގެ ރޯލް ޝާހްރުކް ހާން ކުޅެން ސޮއިކުރި ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ސާރޭ ޖަހާ ސެ އައްޗާ" އިން އޭނާ ވަކިވެފައިވާ ކަމަަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނި ގޮތުގައި ޝާހްރުކް ފިލްމު ދޫކޮށްލީ އޭގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށާ ގޮތަށް ކުރިން އޮތް ނަމަވެސް، ޝޫޓިން ލަސްވުމުގެ އިތުރުން، ފަރުހާން އަހްތަރުގެ "ޑޮން 3" އަށް ވަގުތު ދޭން ބޭނުންވެގެންނެވެ.

އެހެންވެ، އަލަށް ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަ މަހޭޝް މަތާއީގެ "ސާރޭ ޖަހާ ސެ އައްޗާ" ނުކުޅެން ނިންމައި، ފަރުހާންގެ "ޑޮން 3" އަށް މި ވަގުތު ޝާހްރުކް އިސްކަން ދޭން ބޭނުންވީ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުންޏެވެ. ފަރުހާން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ "ޑޮން 3" ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފަ އެވެ.

މި ފްރެންޗަޒަކި އޭނާ 2006 ގައި ޝާހްރުކާ އެކު ގެނެސް ދޭން ފެށި އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން "ޑޮން" 2006 ގައި ގެނެސް ދިނުމަށް ފަހު، "ޑޮން 2" ސިނަމާތަކަށް ގެނައީ 2011 ގަ އެވެ.

ކުރިން "ސެލިއުޓް" ގެ ނަން ދިން "ސާރޭ ޖަހާ ސެ އައްޗާ" އަށް ޝާހްރުކް ސޮއި ކުރީ އާމިރު ހާން އެކަމަށް އެދިގެންނެވެ. މި ފިލްމު ކުޅެން ފުރަތަމަ ލިބުނީ އާމިރަށެވެ. ނަމަވެސް އަމިއްލަ ބައެއް ސަބަބުތަކާ ހެދި ފިލްމު ނުކުޅެން ނިންމައި، ޝާހްރުކަށް ގުޅާފައި ފިލްމަށް އެއްބަސްވާން އޭނާ އެދުނީ އެވެ.

Farhan Akhthar bunany ufaaveri khabareh dheyn eba oiy kamah

Farhan Akhthar bunany ufaaveri khabareh dheyn eba oiy kamah

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

"ޑޮން 3" ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ.

ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ ޝާހްރުކް މި ފަހުން ކުޅުނު ހުރިހާ ފިލްމުތަކެއް، ފްލޮޕްވެފައިވާތީ އޭނާގެ ކެރިއަރު ވަނީ ބޮޑު ސުވާލު މާކެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ މަހު ރިލީޒް ކުރި "ޒީރޯ" އާއި 2017 ގައި ރިލީޒް ކުރި "ޖަބް ހެރީ މެޓް ސޭޖަލް" އާއި 2016 ގެ "ފޭން" އާއި 2015 ގެ "ދިލްވާލޭ" ފަދަ ފިލްމުތަކަކީ މި ފަހުން ޝާހްރުކަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީތަކެވެ.

އޭނާ މި ފަހުން ކުޅުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ކިރިޔާ ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ކަމުދިޔަ ފިލްމަކީ 2017 ގެ "ރައީސް" އެވެ.

1 ކޮމެންޓް, 0 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 0%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ބޯރިންގ

15 January 2019

އެހެންނު ވާނީ އަދިވެސް ކުޅެން ބޭނުން ވަނީ ޓީން އޭޖް މީހެއްގެ ރޯލް . ނިކަން ހަރުދަނާ ބޮޑު މީހެެއްގެ ރޯލް ކުޅެލަބަ މީހުން ބަލައިގަން ނާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

މިހާރު ޕޯލް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ މެދު ފެންނަނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން
ފެނޭ
25%
ނުފެނޭ
75%
Poll closing: 24 April 2021 19:00

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454