ޕްރިޔަންކާ ބަނޑުބޮޑު ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ކައިވެނިކުރި ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ބަނޑުބޮޑު ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތައް އޭނާގެ މަންމަ މަދޫ ޗޯޕްޅާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.


އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސްގެ އަންހެނުން ބަލިވެ އިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ފެތުރެން ފެށީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި ނިއު ޔޯކް ފެޝަން ވީކަށް ޕްރިޔަންކާ ދިޔައިރު، ލައިގެން އިން ހެދުން ބާރުކަމުން އޭނާގެ ބަނޑު އުފުލިފައިވާ ތަން ފޮޓޯތަކަށް އެރުމުންނެވެ.

ނަމަވެސް 36 އަހަރުގެ ބަތަލާގެ މަންމަ ބުނީ ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ ނޫން ކަމަށާއި ފޮޓޯތައް ގޯހީ ކަމަށެވެ.

"ކެމެރާތަކުގެ އެންގަލް ގޯސްވެގެން ޕްރިޔަންކާ ބަނޑުބޮޑުހެން ހީވީ. އެކަމަކު އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން،" މަދޫ ބުންޏެވެ.

ދާދި ފަހުން ނިކް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ހުރީ ވަރަށް އަވަހަށް ދަރިން ހޯދައިގެން އާއިލާއެއް ފަށަން ތައްޔާރަށެވެ. އަދި ޕްރިޔަންކާ ވެސް އެކި ފަހަރު މަތިން ދީފައިވާ އިންޓަވިއުތަކުގައި ގިނަ ދަރިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ކައިވެނިކުރީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި "އިޒިންޓް އިޓް ރޮމޭންޓިކް؟" އަށް ފަހު، ޕްރިޔަންކާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމަކީ ހިންދީ ފިލްމު "ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" އެވެ. އެ ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީހެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ.