"މެގަޑެތު" ގެ ލީޑް ވޯކަލިސްޓް ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ހެވީ މެޓަލް ބޭންޑް "މެގަޑެތު" ގެ ލީޑް ވޯކަލިސްޓް ޑޭވް މަސްޓެއިނަށް ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.


އުމުރުން 57 އަހަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވަނީ ޓްވިޓާގައި ވެސް އެ ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ފަރުވާ ހޯދަނީ ތުރޯޓް (ކަރުތެރޭގެ) ކެންސަރަށް ކަމަށާއި ފަރުވާގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް ބަލާ އިރު، 90 ޕަސެންޓް ކާމިޔާބު ކަމަށެވެ.

"މެގަޑެތުން" ކުރިއަށް ގެންދަން އިއުލާންކޮށްފައި އޮތް "މެގަކްރޫޒް" ޓުއާގެ ބޮޑު ބައި ވަނީ ޑޭވަށް ކެންސަރު ޖެހުމާ ގުޅިގެން ކެންސަލްކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު ޓުއާގެ ބާކީ ހުރި ތާރީހުތަކަށް އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ނުކުމެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެ އެވެ.

"މެގަޑެތު" ގެ މައި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަށް ކެންސަރު ޖެހި ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހިފައި މި ވަނީ 2016 ގައި ނެރެ 2017 ގައި ގްރެމީ އެވޯޑް ވެސް ހޯދި އަލްބަމް "ޑިސްޓޯޕިއާ" ގެ ފޮލޯއަޕެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް ފަށާފައި ވަނިކޮށެވެ.

ނަވާރަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިނެއްގައި އުފެދުނު "މެގަޑެތު" ގައި ތިބެނީ ޑޭވްއާ އެކު، ޑޭވް އެލެފްސަން، ކިކޯ ލޯއިރޯ އަދި ޑާކް ވާބިއުރެން އެވެ.

މިހާތަނަށް ބޭންޑުން 15 އަލްބަމް ނެރެފައިވާ އިރު، އެ މީހުންގެ އަލަތު އަލްބަމަކީ 1985 ގެ "ކިލިން އިޒް މައި ބިޒްނެސް...އެންޑް ބިޒްނެސް އިޒް ގުޑް" އެވެ.