ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" ގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާ އިން

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ މިހާރު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އާ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގައި ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.


ބޮލީވުޑްގެ ހަންގާމާ އިން ބުނީ ބަންސާލީ އާއި އޭނާގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމް މިހާރު ތިބީ ލޮކޭޝަން ހަންޓް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން "އިންޝާﷲ" ގެ މުހިއްމު މަންޒަރުތަކެއް މަޔާމީ އާއި އޮލެންޑޯގެ މަގުތަކުގައި ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ހަންގާމާ އިން ބުނި ގޮތުގައި ފިލްމުގައި، ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ފެންނާނީ އިންޑިއާގެ ވަރާނަސީ އަށް ނިސްބަތްވާ ބަތަލާއެއްގެ ރޯލުންނެވެ. އަދި ސަލްމާން ހާން ފެނިގެން ދާނީ 40 ގެ އަހަރުތައް ގުނަމުން އަންނަ އޮލެންޑޯ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުފޫޒުގަދަ ވިޔަފާވެރިއެއްގެ ރޯލުންނެވެ.

އެމެރިކާގެ އިތުރުން "އިންޝާﷲ" ގެ މަންޒަރުތަކެއް އިންޑިއާގެ ރިޝިކޭޝް އާއި ހަރިދުވާރުގައި ވެސް ނަގާނެ އެވެ.

ވަރަށް އަސަރުގަދަ ލޯބީގެ ވާހަކައަކަށް ހަދާ ފިލްމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ އިރު، ބަންސާލީ މި ފަހުން ގެނެސް ދިން ހުރިހާ ފިލްމުތަކެއްގެ މިއުޒިކް އަމިއްލަ އަށް ހެދި ގޮތަށް "އިންޝާﷲ" ގެ މިއުޒިކް ވެސް ހަދަނީ އޭނާ އަމިއްލައަށެވެ.

ސަލްމާނާއި އާލިއާ ބަޓް ފިޔަވައި "އިންޝާﷲ" ގެ ކާސްޓުންގެ ދެން ހިމެނޭ ކާސްޓުންނަކީ ކޮބައި ކަމެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ. މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގަ އެވެ.

"ހަމް ދިލް ދޭ ޗުކޭ ސަނަމް" އާއި "ރާމް-ލީލާ" ފަދަ އަސަރު ގަދަ ފިލްމުތައް ގެނެސް ދިން ބަންސާލީގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމަކީ މިދިޔަ އަހަރު ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަދި ޝާހިދު ކަޕޫރާ އެކީ ގެނެސް ދިން "ޕަދުމާވަތު" އެވެ.