ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ޑޭވިޑް ދަވަންގެ 45 ވަނަ ފިލްމު "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.


މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބެންކޮކްގައި ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމުގެ ދެ ޕޯސްޓަރެއް ދައްކައިލި އިރު، އެކަތީގައި ފެންނަނީ އެކްޓަރު ވަރުން ދަވަން އެކަންޏެވެ. އަނެއް ޕޯސްޓަރުގައި ހިމެނެނީ އޭނާ އާއި ސާރާ އަލީ ހާނެވެ.

"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" އަކީ ޑޭވިޑް 1995 ގައި ގޯވިންދާ އާއި ކަރިޝްމާ ކަޕޫރާ އެކު ހަމަ އެ ނަމުގައި ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމެކެވެ.

ޕްރޮޑިއުސަރު ވާޝޫ ބަގްނާނީގެ ޕޫޖާ އެންޓަޓައިންމަންޓުން ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 1 ގަ އެވެ.

"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ވެގެން ދާނީ ވަރުން އާއި ސާރާގެ ޖޯޑު ސްކްރީނަށް އަންނަ ފުރަތަމަ ފިލްމަށެވެ. އަދި މިއީ ބައްޕަ ޑޭވިޑާ އެކު ވަރުން މަސައްކަތް ކުރާ ތިން ވަނަ ފިލްމެވެ.

ދެބައިން އެންމެ ފަހުން އެކީގައި ގެނެސް ދިނީ 2017 ގެ "ޖުޅުވާ 2" އެވެ.

"ތޫފާން" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް މުރުނާލަށް

ފަރްހާން އަހްތަރު ބޮކްސިން ތެޅުންތެރިއެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ތޫފާން" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް މުރާނާލް ތާކޫރު ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

ނަމަވެސް މިކަން އަދި އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު އޯމް ޕްރަކާޝް މެހެރާ ކަށަވަރެއް ނުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް "ތޫފާން" ގެ ޓީމްގެ މެމްބަރަކާ ހަވާލާދީ ފިލްމީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ގިނަ ނޫސްތަކުން ބުނީ މުރުނާލް ފިލްމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާއަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރިލީޒް ކުރާ "ބަތުލާ ހައުސް" ގެ ވެސް ބަތަލާ އެވެ.

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒް ކުރި "ސުޕަ 30" ގެ ވެސް ބަތަލާ ވަނީ ޑައިރެކްޓަރު އުމޭޝް ޝުކްލާގެ "ނަމޫނޭ" އަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

މިހާރު ޝޫޓިން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ "ތޫފާން" ގައި ފަރުހާންގެ ކޯޗެއްގެ ރޯލް ކުޅެން ޕަރޭޝް ރާވަލް ސޮއިކޮށްފައިވެ އެވެ.

ފަރާއާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްލަން އަމްރިތާ އަދި ބޭނުން

ފަރާ ހާންގެ އަލަތު ޑައިރެކްޝަން "މޭ ހޫ ނާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅެން ލިބުނު އަމްރިތާ ރާއޯ އަނެއްކާ ވެސް ފަރާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު ފިލްމުތަކުން ފުރުސަތުތައް ނުލިބި، ހާލަކުން ފަހަރަކު ސްކްރީނުން ފެންނަ ބަތަލާ ބުނީ އޭނާ ފިލްމުތަކަށް ގިނަ ފަހަރަށް އެއްބަސް ވަނީ އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ކުރާ އިތުބާރެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފަރާއަކީ އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ކަމަށް ބުންޏެވެ. އެހެންވެ ފަރާ މިހާރު ހަދަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" އަކީ ވަރަށް ކުޅެލަން ބޭނުންވާ ކަހަލަ ފިލްމެއް ކަމަށް "އިޝްގް ވިޝްގް" އާއި "ވިވާހް" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅުނު އަމްރިތާ ބުންޏެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައި ވަނީ މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ރިލީޒް ކުރި ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީގެ "ތަކެރީ" އިންނެވެ.

"ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ކާސްޓާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ފަރާ އަދި އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ.

"ވޯ" ގެ އާ ޕޯސްޓަރެއް

އަންނަ އޮކްޓޯބަރު 2 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ އެކްޝަން ފިލްމު "ވޯ" ގެ އާ ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ޓީޒާއެއް ވެސް ދައްކާލާފައިވާ މި ފިލްމަކީ މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމެވެ. ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފާއި ވާނީ ކަޕޫރް ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ "ވޯ" ގެ ޓްރެއިލާ އަށް ބެލުންތެރިން މިހާރު އަންނަނީ ކެތްތެރި ކަމެއް ނެތި އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ.

ވައިއާރްއެފްގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައި ވަނީ ސިދާތު އާނަންދެވެ. މި ފިލްމަކީ ވައިއާރްއެފުން މި އަހަރު ގެނެސްދޭ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

"ވޯ" ތިން ބަހަކުން ނެރޭނެ އެވެ. އެއީ ހިންދީގެ އިތުރުން ތަމަޅަ އާއި ތެލެގޫ ބަހުންނެވެ.