ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" ގެ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފި

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ، ސަލްމާން ހާނާއި އާލިއާ ބަޓާ އެކު އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމި ފިލްމު "އިންޝާﷲ" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒްނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.


ޓްވިޓާގައި އެކަން ހިއްސާކުރަމުން ސަލްމާން ބުނީ "އިންޝާﷲ" ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި އޭނާގެ އެހެން ފިލްމެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކޮން ފިލްމެއްކަމާއި "އިންޝާﷲ" ދެން ގެނެސްދޭނެ ތާރީހަކާއި ފިލްމު ފަސްކުރި ސަބަބެއް ވެސް ހިއްސާއެއް ނުކުރެ އެވެ.

އެ ފިލްމު އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމީ ކަރަން ޖޯހަރާއި ރޯހިތު ޝެޓީ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭން ނިންމި އަކްޝޭ ކުމާރާއި ކެޓެރީނާ ކެއިފް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" މާ ކުރިން އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

ނަމަވެސް ބަންސާލީގެ ފިލްމު އިއުލާންކުރުމާ އެކު ސަލްމާން ވަނީ ރޯހިތާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން "ސޫރިޔާވަންޝީ" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ބަދަލުކުރުވައިފަ އެވެ. އެ ފިލްމު މިހާރު ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 27 އަށެވެ.

"އިންޝާﷲ" ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްނުކުރަން ނިންމި އިރު، އެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު އަންނަނީވަމުންނެވެ. ސަލްމާން މިހާރު އަންނަނީ ޑިސެމްބަރު 20 ގައި ރިލީޒްކުރާ "ދަބަންގް 3" ގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ގެނެސްދޭނީ ސަލްމާން ކޮން ފިލްމެއްކަން ކަށަވަރު ނުވިޔަސް އެ ފިލްމަކީ ފަހަރުގައި "ކިކް 2" އަށް ވެދާނެ އެވެ. އޭގެ ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ސާޖިދު ނަދިއަދުވާލާ ވަނީ އަންނަ އަހަރު އެ ފިލްމުގެ ގެނެސްދޭން އަމާޒު ހިފައިފަ އެވެ. "ކިކް 2" އަކީ އޭނާ 2015 ގައި ޑައިރެކްޓްކުރި "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައެވެ.

ސަލްމާން ސޮއިކޮށްފައި ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ސޫރަޖް ބަރްޖަތިއާގެ ފިލްމެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެ ދެ މީހުންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމަކީ 2015 ގެ "ޕްރޭމް ރަތަން ދަން ޕާޔޯ" އެވެ.