އަމީތާބް ބުނަނީ މިހާރު އެކްޓިން އިން ރިޓަޔަކުރަންވެއްޖެ ކަމަށް

އެކްޓްކުރުމުން ރިޓަޔާކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށް ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެއް ތަރި ކަމަށްވާ އަމީތާބް ބައްޗަން ބުނެފި އެވެ.


ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާތާ މި އަހަރު 50 އަހަރު ވެފައިވާ 77 އަހަރުގެ އެކްޓަރު އޭނާގެ އަމިއްލަ ބްލޮގްގައި ބުނި ގޮތުގައި ފިލްމީ ކެރިއަރު ނިންމައިލަން ވެއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވުނަސް ހިތާއި ސިކުނޑި މިކަމުގައި އެއްގަލަކަށް ނާރަ އެވެ.

އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ރިޓަޔާވާން ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ ހާލަތަކަށް ވެސް ދާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ. މި ފަހަކަށް އައިސް އަމީތާބްގެ ސިއްހީ ހާލަތު ވެސް އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. އެހެންވެ މަސައްކަތްތަކާ ދުރުވެ، އަރާމުކުރަން ޑޮކްޓަރު ވެސް ލަފާ ދީފައިވެ އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އަމީތާބް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކުން ބޮޑު ބްރޭކެއް ނަގާނެ އެވެ. އޭނާ ހޯސްޓްކުރަމުން އަންނަ ސޮނީ ޓީވީގެ ކޯން ބަނޭގާ ކަރޯޑްޕަތީގެ 11 ވަނަ ސީޒަން ވެސް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ނިންމާލައިފަ އެވެ.

އަމީތާބް މި ވަގުތު ހުރީ ޑައިރެކްޓަރު އަޔާން މުކަރްޖީގެ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ޝޫޓިން އަށް މަނާލީގަ އެވެ.

މި އަހަރު ރިލީޒްކުރި "ބަދުލާ" ގެ ބަތަލުގެ އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ މި ފެންޓަސީ/އެޑްވެންޗަ ފިލްމަކީ ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އަމީތާބްގެ "ޖުންދު" ވެސް ސިނާމަތަކަށް ގެނައުމުގެ ތައްޔާރީތައް އަންނަނީ ވަމުންނެވެ.

ހުއްޓުމެއް ނެތި ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސްވީ އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަމީތާބްގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ޗެހެރޭ" އާއި "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" ހިމެނެ އެވެ.

ފިލްމު ކުޅެގެން މިހާތަނަށް ހާސިލުނުވާ ކާމީޔާބީއެއް ނެތް އަމީތާބް ފިލްމީ ކެރިއަރު ފެށީ 1969 ގެ "ސާތު ހިންދުސްތާނީ" އިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ ހިންދީ ސިނަމާގެ އައިކޮނިކް އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފަ އެވެ.

އަމީތާބް ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާތާ 50 އަހަރުވުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅު އަދި އެކްޓަރު އަބީޝެކް ބައްޗަން ވެސް ދާދި ފަހުން އެ ވާހަކަ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށް ބުނީ، އަދިވެސް ދެކެން ބޭނުން ވަނީ ކުރިއަށް 50 އަހަރުގައި ވެސް ބައްޕަ ދެގޮތެއް ނުވެ މަސައްކަތްކުރާ ތަން ކަމަށެވެ.