ސަލްމާން ޚާނާ އެކު "ކަބީ އީދު، ކަބީ ދިވާލީ" ގައި ޕޫޖާ ހެގްޅޭ

އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ކަބީ އީދު، ކަބީ ދިވާލީ" ގެ ބަތަލާއަކަށް ޕޫޖާ ހެގްޅޭ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


ރިތިކް ރޯޝަނާ އެކު ފިލްމު "މޮހެންޖޮ ދާރޯ" އިން 2016 ގައި ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ބަތަލާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހިންދީ ފިލްމަކީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރިލީޒްކުރި "ހައުސްފުލް 4" އެވެ. އެ ފިލްމަކީ ވެސް "ކަބީ އީދު، ކަބީ ދިވާލީ" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ސާޖިދު ނަދިއަދުވާލާގެ ފިލްމެކެވެ.

ޕޫޖާ، 29، ފިލްމަށް ސޮއިކުރިކަން ސާޖިދުގެ ފިލްމު ކުންފުނި ނަދިއަދުވާލާ އެންޓަޓައިންމަންޓުން ކުރި ޓްވީޓަކުން ވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށް ދީފަ އެވެ. މިއާ އެކު "ކަބީ އީދު، ކަބީ ދިވާލީ" ވެގެން ދާނީ ސަލްމާނާ އެކު ސްކްރީނުން އަނެއްކާ ވެސް މުޅިން ތާޒާ ޖޯޑެއްގެ ކެމިސްޓްރީ ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބެލުންތެރިންނަށް ލިބޭނެ ފިލްމަކަށެވެ.

ކުރިން އަޑުއަރާފައިވާ ގޮތުން "ކަބީ އީދު، ކަބީ ދިވާލީ" ގެ ބަތަލާ އަކީ ކްރިތީ ސެނަނެވެ. ސަލްމާނާއި ކްރިތީ ވެސް އަދި އެކީގައި ފިލްމަކުން ފެނިފައި ނުވާތީ މި ދެ ތަރިންގެ ޖޯޑަކީ ވެސް ބެލުންތެރިން ދެކިލަން ހިތްވާ ޖޯޑެކެވެ.

"ކަބީ އީދު، ކަބީ ދިވާލީ" އަކީ ސާޖިދުގެ ވާހަކައަކަށް ފަރުހާދު ސަމްޖީ، ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމެކެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މީގެ މައިގަނޑު ޕްލޮޓަކީ އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންނާއި ހިންދޫންގެ ވާހަކަ އެވެ.

ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުގައި ފަށަން ތައްޔާރީތައް އަންނަނީ ވަމުންނެވެ.