ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ލަވައިން ތަންކޮޅެއް އިއްވާލައިފި

ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި ލަވަކިޔުމުގެ ހުނަރު ތަރައްގީކުރަން މަސައްކަތްކުރި ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ އަޑުން ކިޔާފައިވާ ފުރަތަމަ ލަވަ ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.


ލަވައިގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރު ވެސް މިހާރު ވަނީ ދައްކާލައިފަ އެވެ. އޭގައި ލަވައިގެ ތަންކޮޅެއް ވެސް ހިމަނާފައިވެ އެވެ. ބިގް ބޭންގް މިއުޒިކްގެ ތައްގަނޑުގައި ނެރޭ ޓައިގާގެ ފުރަތަމަ ލަވައިގެ ނަމަކީ "ޔޫ އާ އަންބިލީވަބަލް" އެވެ.

ލަވައިގެ ޓީޒާ ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލާނެ ވާހަކަ ޓައިގާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވާ އިރު، ލަވަ ނެރެން ނިންމާފައި ވަނީ ވީޑިއޯއާ ވެސް އެކީގަ އެވެ. ވީޑިއޯ ޑައިރެކްޓްކުރީ މިދިޔަ އަހަރު ޓައިގާ ފެނިގެން ދިޔަ ފިލްމު "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޕުނީތު މަލްއުތުރާ އެވެ. ނަމަވެސް ލަވަ ދޫކޮށްލާނެ އިރެއް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ.

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ވަރުގަދަ އެކްޝަން ހީރޯއެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދާފައިވާ ޓައިގާ، 30، މިހާރު އަންނަނީ އާ ފިލްމު "ހީރޯޕަންތީ 2" ގެ ޝޫޓިން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ތަރިންގެ ތެރޭގައި މިހާރު ވެސް އަމިއްލަ ފިލްމުތަކަށް ލަވަކިޔާފައިވާ ތަރިން ހިމެނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަޔޫޝަމް ކްރާނާ އާއި ޝްރަދާ ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓާއި ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ އާއި ފަރްޚާން އަޚްތަރު އަދި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ފަދަ ތަރިން ހިމެނެ އެވެ.

މީގެ ކުރިން އާމިރު ޚާނާއި ޝާހްރުކް ޚާނާއި ސަލްމާން ޚާނާއި ސަންޖޭ ދަތު ފަދަ ތަރިން ވެސް އެ މީހުންގެ ފިލްމުތަކަށް ލަވަ ކިޔާފައިވެ އެވެ. ދާދި ފަހުން ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ވެސް އޭނާގެ އަޑުން ކިޔާފައިވާ ލަވައެއް ނެރެފައިވެ އެވެ.