ޕްރިންސް ހެރީގެ ދަރިކަލުން އާޗީގެ ހެދުންތަކެއް ޖަމިއްޔާއަކަށް ހަދިޔާކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް މިހާރު ދެކުނު އެފްރިކާ އަށް ދަރިކަލުން އާޗީއާ އެކު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އާޗީ ކުރިން ބޭނުންކުރެއްވި ހެދުންތަކެއް ކޭޕް ޓައުންގެ ޖަމިއްޔާއަކަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ،


މި ވާހަކަ ހެރީ އާއި މޭގަންގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވެ އެވެ. މިހާރު ފަސް މަހުގެ އާޗީ އާއި މޭގަންގެ ގާތް ރައްޓެހިންތަކެއްގެ ދަރިން ތުއްތު އިރު ބޭނުންކުރި ހެދުންތަކެއް ހަދިޔާކުރީ އެޗްއައިވީ ޖެހިފައިވާ މައިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހިންގާ ޖަމިއްޔާ މަދާސްޓްމަދާސް އަށެވެ.

އެގޮތުން ބޮޑު ދެ ކޮތަޅުގައި ހުރި ތުއްތު ކުދިންގެ ހެދުންތައް ހަދިޔާކުރެއްވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފިރިކަލުން ހެރީ ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތް "އިންވިކްސްޓަސް ގޭމްސް" ގެ އެންމެ ފަހުގެ މުބާރާތުގެ ތެރޭގައި އާޗީ އަށް "ދަ ފިއުޗާ" ޖަހާފައި ތައްޔާރުކުރި ހުދު ކުލައިގެ އޮނެސީ ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

View this post on Instagram

This afternoon in South Africa, The Duchess has continued to meet incredible women from Cape Town. @mothers2mothers does amazing work to train and employ women living with HIV as frontline health workers. All of the women The Duchess met today are from Khayelitsha and Lesotho, and the role they play as ‘Mentor Mothers’ is a lifeline to families in their community. Before departing, HRH donated two large bags of loved but outgrown clothes from Archie and her friends’ children. “It’s so important we’re able to share what’s worked for our family and know that we’re all in this together with each other. So we wanted to share something from our home to each of yours,” she said. #RoyalVisitSouthAfrica • Photo ©️ @ukinsouthafrica

A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on

"މި ތަކެތި ހަދިޔާކުރުމަކީ އަހަންނާއި އަހަރެންގެ ރައްޓެހިންގެ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް،" މޭގަން ވިދާޅުވި އެވެ. "އަދި މި ކަމަކީ ޖަމިއްޔާ އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ވެވޭ ވަރަށް ވެސް ރަނގަޅު އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި އަހަރެން ދެކެނީ."

މޭގަން ވަނީ މަދާސްޓްމަދާސް އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކުރައްވައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ޖަމިއްޔާ އަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީވެދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ދެއްވައިފަ އެވެ. އަދި އެތަނުގައި ތިބި ކުދިންނާއި މީހުންނާއެކު އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

މަދާސްޓްމަދާސްއަކީ 2001 ގައި އުފެއްދި ޖަމިއްޔާއެކެވެ. އެތަނުން މިހާތަނަށް 10،000 މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ވެސް ފަހިކޮށްދީފައިވާ އިރު، އެޗްއައިވީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ 11 މިލިއަން އަންހެނުންނާއި އެ މީހުންގެ ދެ އަހަރުން ދަށުގެ ތުއްތު ކުދިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދީފައިވެ އެވެ.

މަދާސްޓްމަދާސްގެ ތަރުޖަމާން ލިންފޯ ނެޓެކޯ ބުނީ އެ ޖަމިއްޔާގެ ފެސިލިޓީއަކަށް މޭގަން ވަޑައިގެން އެތަނުގައި ތިބި ކުދިންނާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލެއްވުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަނާ ދެއްވި ހިތުގެ އަޑިން އެހީ ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ބުންޏެވެ.