ޕްރިންސް ވިލިއަމަށް 4 ވަނަ ދަރިއަކު ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑްލްޓަން މިހާރު އިންނެވީ ހަތަރު ވަނަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.


ކޭޓް ބަލިވެ އިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ޝާހީ އާއިލާ އިން އަދި ކަށަވަރުކޮށް ނުދިން ނަމަވެސް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބަލިވެ އިން ވާހަކަ ކޭޓް މިހާރު ވަނީ ފިރިކަލުންގެ މާމަ ރާނީ އެލިޒަބާ ވެސް ހިއްސާކުރައްވައިފަ އެވެ.

މީޑިއާތަކުން ބުނާގޮތުގައި ކޭޓް ބަލިވެއިންކަން ކަށަވަރުކޮށް ނުދިން ނަމަވެސް ކޭޓް މި ފަހުން އާންމުންގެ ތެރެއަށް ނުކުމެވަޑައިގެން އެކިއެކި މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ އިރު، ބަނޑުބޮޑުކަމުގެ އަލާމާތްތައް ފާޅުވެ އެވެ.

ދެހާސް އެގާރައިގައި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް ހެރީ އާއި ކޭޓަށް އެންމެ ފަހުން ދަރިއަކު ލިބިވަޑައިގަތީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް 23 ގައި އުފަންވި ފިރިހެން ދަރިކަލުން ޕްރިންސް ލުއީ އެވެ. ކޭޓާއި ވިލިއަމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ވެސް ފިރިހެން ބޭފުޅެކެވެ. އެއީ މިހާރު ހަ އަހަރުގެ ޕްރިންސް ޖޯޖެވެ. ދެވަނައަށް ލިބިވަޑައިގަތް ދަރިކަނބަލުން ޕްރިންސެސް ޝާލޮޓަށް މިހާރު 4 އަހަރެވެ.

ޕްރިންސް ވިލިއަމަށް ހަތަރު ވަނަ ދަރިއަކު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިރު، މިދިޔަ އަހަރު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް ކޮއްކޮފުޅު ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މާކަލްގެ އަލަތު ދަރިލަކުން ޕްރިންސް އާޗީ ހެރިސަން މައުންޓްބެޓެން-ވިންޑްޒާ އަށް މިހާރު ފަސް މަހެވެ.