އެމެރިކާ ސްޕޭސް ފޯސްގެ ލޯގޯ އަކީ ކޮޕީއެއް؟

އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އުފެއްދެވި ސްޕޭސް ފޯސް އަށް ހެދި ލޯގޯ އަކީ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "ސްޓާ ޓްރެކް" އިން ފެންނަ ލޯގޯއެއްގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ ޓްވިޓާގައި އެއަށް ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.


އާ ލޯގޯއާ ބެހޭ ގޮތުން ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސްޕޭސް ފޯސްގެ އާ ލޯގޯ އަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަސްކަރީ ލީޑަރުންނާއި ޑިޒައިނަރުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދައިގެން ފައިނަލްކުރި ލޯގޯއެއް ކަމަށެވެ. ސްޕޭސް ފޯސް އަކީ އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ހިމެނޭ ހަ ގޮފީގެ ތެރެއިން އެއް ބައެވެ.

އާ ލޯގޯ އާއި "ސްޓާ ޓްރެކް" ގެ ފިލްމުން ފެންނަ ލޯގޯއާ އަށް ބަލާ އިރު ދޭތީގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު އެއްގޮތް ކަމަކީ ލޯގޯގެ މެދުގައި އިންނަ ޝީލްޑް އިން ބައްޓަމެވެ. ދެ ލޯގޯގައި ވެސް އެ ހުރީ ރޮކެޓެއްގެ ބައްޓަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ވަށައިގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަލި ރޮއްޖެއް ހިމަނާފައިވެ އެވެ.

"ސްޓާ ޓްރެކް" ގެ ފިލްމުތަކުގައި މުހިއްމު ކެރެކްޓާއެއް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު ޖޯޖް ޓެކީ، 82، މި ލޯގޯ އަށް ޖޯކް ޖަހަމުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އެމެރިކާގެ ސްޕޭސް ފޯސް އިން ފިލްމުން ފެންނަ "ސްޓާފްލީޓް ކޮމާންޑް" ގެ ލޯގޯ ނަކަލުކޮށްފައިވާތީ އެއަށް ރޯޔަލްޓީއެއް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ބައެއް މީހުން ބުނިގޮތުގައި ސްޕޭސް ފޯސްގެ ލޯގޯ އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ އަސްކަރީ އެއާ ފޯސް ކޮމާންޑްގެ ލޯގޯއާ ވެސް ވައްތަރެވެ.