ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަންގެ އާ ޗެރިޓީ އަކީ "އާޗިވެލް"

ޝާހީ ޒިންމާތަކުގައި މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީކޮށް ސިއްކަ ޖެހުނު ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މާކަލް "އާޗިވެލް" ގެ ނަމުގައި އާ ޗެރިޓީއެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ.


ނަމަވެސް އެ ޗެރިޓީ ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކުރާނެ އިރެއް އަދި އިއުލާނެއްނުކުރެ އެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުން އެކަން ކުރާނީ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ވަބާ އަށް ލުއިތަކެއް އައުމުންނެވެ.

ދެކަނބަލުން ކުރިން ވަނީ "ސަސިކްސް ރޯޔަލް" ގެ ނަމުގައި ޚައިރާތަކަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވައިފަ އެވެ. ނަމަަވެސް ޝާހީ އާއިލާއާ ފެއަށް ޖެހިވަޑައިގެން އަމިއްލަފުޅު މަސައްކަތްތަކުން ދިރިއުޅުއްވުން ބިނާކުރައްވަން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން "ސަސެކްސް ރޯޔަލް" ގެ ނަން ބޭނުން ނުކުރައްވަން ވެސް ނިންމަވައި، އެ ނަމުގައި ދެ ބޭފުޅުން ގެންގުޅުއްވި އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ވެސް މިދިޔަ މަހު ވަނީ ދޫކޮށްލައްވައިފަ އެވެ.

"ސަސިކްސް ރޯޔަލް" ދޫކޮށްލައްވަން ނިންމެވި އިރު، ދެ ބޭފުޅުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޓްރޭޑްމާކެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރައްވަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފަހު އެކަން ވެސް ވަނީ ހުއްޓަވާލައްވައިފަ އެވެ.

View this post on Instagram

As we can all feel, the world at this moment seems extraordinarily fragile. Yet we are confident that every human being has the potential and opportunity to make a difference—as seen now across the globe, in our families, our communities and those on the front line—together we can lift each other up to realise the fullness of that promise. What’s most important right now is the health and wellbeing of everyone across the globe and finding solutions for the many issues that have presented themselves as a result of this pandemic. As we all find the part we are to play in this global shift and changing of habits, we are focusing this new chapter to understand how we can best contribute. While you may not see us here, the work continues. Thank you to this community - for the support, the inspiration and the shared commitment to the good in the world. We look forward to reconnecting with you soon. You’ve been great! Until then, please take good care of yourselves, and of one another. Harry and Meghan

A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on

ކެނެޑާ އަށް ފަހު މިހާރު އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ދެކަނބަލުން އާ ޗެރިޓީއާ ބެހޭ ގޮތުން ޓެލެގްރާފަށް ވިދާޅުވީ "އާޗިވެލް" އަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ ހިތްތަކާ އެންމެ ގާތް ކަންކަމަށް ހާއްސަ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހިލޭ ސާބަހަށް ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ސަޕޯޓް ގްރޫޕްތަކާއި ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ވެލްބީން އަށް ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ލޯންޗްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އާމްދަނީ ހޯއްދަވަން ހެރީ އާއި މޭގަން ކުރައްވާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މެގެޒިންތަކާއި ފޮތްތަކެއް ނެރުއްވުމާއި ޕޮޑްކާސްޓް ޝޯތަކެއް ހިންގެވުމާއި ކޮމްޕިއުޓަރު ސޮފްޓްވެއާ ފަރުމާކުރެއްވުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެ އެވެ.

ދާދި ފަހުން މޭގަން ވަނީ މަޝްހޫރު ފިލްމު ކުންފުނި ޑިޒްނީން ގެނެސްދޭން ފެށި ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް ނެރޭޓް ވެސް ކޮށް ދެއްވައިފަ އެވެ.