ދިވެހިރާއްޖެ 5 - 0 ބަންގްލަދޭޝް

ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ކުޅޭ މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ.


ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ 11: އިމްރާން، މުހައްމަދު ރަޝީދު (ހޮކޭ)، ޝާފިއު އަހުމަދު، އަމްދާން އަލީ (އެންޑީ)، އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ)، އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ)، އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ، މުހައްމަދު އުމެއިރު، އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ)، އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ)، ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު).