ހެލިކޮޕްޓަރު ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް: އޭޑީކޭ

މަތިންދާބޯޓަށް އަރާ ސިޑި (އެއާސްޓެއާ) އެއްގައި ސިފައިންގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއްގެ ބުރަފަތީގެ ފިޔަގަނޑުން ޖެހި އިއްޔެ ހިނގި ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އިއްޔެ ހަވީރު ޖެއްސި ސިފައިންގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއްގެ ބުރަފަތި އެނބުރެނިކޮށް، އެ ބުރަފަތި މަތިންދާބޯޓުގެ ސިޑިއެއް ޖެހި، އެ އިން ބުރައިގެން ދިޔަ އެތިގަނޑެއް ގޮސް ހެރުނީ ސިޑި ކައިރީގައި ހުރި މީހެއްގެ ބަނޑަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި ގެއްލުން ލިބުނީ ދެ މީހަކަށެވެ. އެ ދެ މީހުންނަކީ ވެސް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ އެންމެ މީހަކަށެވެ.

އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ މީހާ އަށް މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ އައިސީޔޫގައި ކަމަށާއި އެ މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ތަފްސީލެއް އޭނާ ނުދެއްވި އެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގީ ހެލިކޮޕްޓަރު ޖެއްސި ވަގުތު އެއާޕޯޓުގެ އޭޕްރަން ކައިރިން، ވެހިކަލްތައް ދުއްވާ ސަރަހައްދު (ސާވިސް ރޯޑް) ގައި ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ސިޑިއެއްގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ފިޔަގަނޑުން ޖެހިގެންނެވެ.

އޭޕްރަން އާއި ސާވިސް ރޯޑް ވަކިކުރުމަށް ދަމާފައިވާ ރަތް ރޮނގުގެ ވަރަށް ކައިރިއަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ޖައްސާފައި: ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ހުރީ ސާވިސް ރޯޑަށް ނުވަތަ ވެހިކަލްތައް ދުއްވާ ސަރަހައްދަށް އަރާފައި.

"މިހާރު" އަށް ލިބިފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ހެލިކޮޕްޓަރު ޖައްސާފައި ވަނީ އޭޕްރަން އާއި ސާވިސް ރޯޑް ވަކިކުރަން ދަމާފައިވާ ރަތް ރޮނގާ ވަރަށް ކައިރި އަށެވެ. އެހެންވެ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ބުރަފަތި ވެސް ހުރީ އެ ރަތް ރޮނގުން ބޭރުގަ އެވެ.