ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަންގައި 62 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، އެއް ކިލޯގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

މާލެ އާއި މާލެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި 11 ދުވަހުގެ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންގައި 62 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ މިދިޔަ މަހުގެ 22 އިން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ އޮޕަރޭޝަނަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްކޮށް، އަމާން ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށް އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް މަދުކުރުމާއި ކުށްމަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކުއްތާ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ 1،004 މީހަކު ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 21 ތަނެއް ބަލައިފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް އެތަކެތި ގެންގުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން 62 މީހަކު މި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރިއިރު، މަސްތުގެ ހާލާތުގައި ތިބި 34 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ އޮޕަރޭޝަންގައި 1.347 ކިލޯގްރާމްގެ ހަޝިސް އޮއިލް އާއި 0.436 ކިލޯގްރާމްގެ ހެރޮއިން އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ 279،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އާއި 710 ޑޮލަރު ވެސް އަތުލައިގެންފައިވެ އެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަންގައި ވަނީ ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެކުރި ދެ މީހަކު ވެސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރީ 39 އަހަރުގެ ސްރީ ލަންކާ އަންހެނަކާއި 27 އަހަރުގެ އިންޑިއާ ފިރިހެނެކެވެ.

މި ދެމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ލަގެޖް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެނިފައެއް ނުވާ ކަމަށާއި މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ދެ ބުލެޓް ފެނުނީ އެކްސްރޭ ނަގައިގެން ބެލިއިރު ފުރަގަސްފަރާތުގައި ފޮރުވާފައި ހުއްޓާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.