ސައުދީ ރަސްގެފާނު އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ 1،500 އޮފިޝަލުންނާ އެކު

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އަންނަ މަހު އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ 10 ވަޒީރުންނާއި 1،500 އޮފިޝަލުންނާ އެކު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.


އިންޑޮނީޝިއާ އެކު އޭޝިއާގެ ފަސް ގައުމަކަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި ސައުދީ ރަސްގެފާނު ރާއްޖެ އަށް ވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައި ވަނީ، އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، އަންނަ މަހުގެ ދެ ވަނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގަ އެވެ.

އިންޑޮނީޝިއާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ، ސްޓްރެއިޓްސް ޓައިމްސްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސައުދީ ރަސްގެފާނު އެ ގައުމަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ އަންނަ މަހު 1-9 އަށެވެ. އެ ދަތުރުފުޅުގައި، އެމަނިކުފާނު ބާލީގައި ހަ ދުވަހު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ސައުދީ ރަސްގެފާނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާ ބެހޭގޮތުން ސައުދީ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް އަދި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ރަސްގެފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު ވެސް 1،500 އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ވެސް ބޮޑު ބައި އޮތީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރައްވާ ގޮތަށް ކަމަށް ވެ އެވެ.

ސަލްމާނަށް ރަސްކަން ލިބިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި އިރު 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ވަނީ އަގު ބޮޑު ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކުރައްވައިފަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް ވަނީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ވަޑައިގެން ރަސްގެފާނު ސަލްމާނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ ވެފައި ވަނީ ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން އެހީ ދޭ އެއް ގައުމަށެވެ.