ސައޫދީ ރަސްގެފާނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން މަނަވަރެއް އަތުވެއްޖެ

މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ހަފުތާގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ގައުމުގެ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.


މާލެ އާއި ދޫނިދޫ އާ ދެމެދު އަޅާފައި އޮތް "ބޮރައިދާ902" ނަމަކަށް ކިޔާ އެ މަނަވަރުގައި ދެ ހެލިކަޕްޓަރެއް ވެސް އޮވެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި މަނަވަރު ރާއްޖެ އައީ އިއްޔެގަ އެވެ.

ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ އޭޝިއާގެ ފަސް ގައުމަކަށް ފައްޓަވާފައިވާ ދަތުރުފުޅުގަ އެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ދެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކަށް އެއް ދުވަސް ހޭދަކުރައްވައި، ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ފަސް ދުވަހު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރައްވަން ވަނީ ނިންމަވައިފަ އެވެ.

ސަލްމާނަށް ރަސްކަން ލިބިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވިރު، ފެބްރުއަރީ 2014 ގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ވަނީ އަގު ބޮޑު ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކުރައްވައިފަ އެވެ.