ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުކަމުން މައުމޫން ވަކިކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުކަމުން، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިރޭ ވަކިކޮށްފި އެވެ.


ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމް އުފެއްދެވި މައުމޫން އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުކަމުން މި ވަކިކުރީ އެމަނިކުފާނު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާތީ، ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު އެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު ސުލޫކީ ކޮމެޓީން މައުމޫނަށް އޮތީ ދީފަ އެވެ. ޖަވާބުދާރީ ނުވެއްޖެ ނަމަ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ނިންމާނެ ކަން އެ ކޮމެޓީން އޮތީ ކުރިން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

ޕީޕީއެމުން މައުމޫން ވަކިކުރަން ނިންމީ ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ މިރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަސް މެމްބަރުންހެ އިއްތިފާގުން ކަމަށް އެ ކޮމެޓީން ބުންޏެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުކަމުން މައުމޫން މި ވަކިކުރީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް އެ ޕާޓީގެ އިއްޔެގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު އިއްތިފާގުން ފާސްކުރުމަށް ފަހު، އެއަށް ގޮތެއް ނިންމައިދޭން ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް ފޮނުވުމުންންނެވެ.

މައުމޫނާ ދެކޮޅު ގަރާރުގައި ހަތް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެން އެ މީހުންގެ ފިކުރު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި އަދި ތަފާތު ފޯރަމްތަކުގައި ޕީޕީއެމްގެ އަސާސްތަކާ ހިލާފަށް އަމަލު ކުރެއްވުމާއި ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަގީގަތާ ހިލާފަށް، އާންމުންނަށް ކަންކަން އޮޅޭ ގޮތަށް ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވައި ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމަށް ނަފްރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުން އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުން ހައްދަވައި، ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ރުހުމެއް ނެތި އެފަދަ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ސޮއިކުރެއްވުން ހިމެނެ އެވެ.

މައުމޫން އިއްޔެ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރުމުގެ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް ދަރުބާރުގެ ފެކްޝަނަށް ނެތް ކަމަށެވެ.

ދަރުބާރު ފެކްޝަން ކަމަށް މައުމޫން އެ އިޝާރާތް ކުރެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ދަރުބާރުގޭގައި ހިންގަމުންދާ އެ ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކަށެވެ. މައުމޫން ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރަން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް އިއްޔެ ގަރާރެއް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރީ ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ.