ނޭކުރެންދޫގައި އެކްސިޑެންޓުވި ޒުވާނަކަށް ފަރުވާ ދޭން މާލެ ގެންނަނީ

ހދ. ނޭކުރެންދޫގައި ރޭ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނަކު އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.


އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް މައުއޫޒު ވިދާޅުވީ ރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 8:30 އާއި 9:00 އާ ދެމެދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވީ އެ ރަށު ސޯމާގޭ، އާދަމް ޝިފާއު، 24، އަށެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ އޭނާ އެކަނި ސައިކަލް ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކައިރިން މަގުމަތީގައި ހެދިފައި އިން ވަޅުކޮޅަކަށް ސައިކަލް ޖެހުމުން ކަމަށް، ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބުންޏެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކައިރިން ރަށު ތެރެއަށް ވަދެގެން އަންނަނިކޮށް ވަޅުކޮޅުން ނެއްޓެން ވެގެން ސައިކަލުގެ ބުރެކި ޖެއްސުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ. އެ ވަގުތު އޭނާ އެއްވެސް އެއްޗެއްގައި ޖެހިފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އެ އާއިލާ އިން ވާހަަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުންޏެވެ.

ބުރެކި ޖެއްސުމުން ސައިކަލާ އެކު 150 ފޫޓު ދުރަށް އޭނާ ވިއްސައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އާއިލާ އިން ބުންޏެވެ.

އިތުރު ފަރުވާ އަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ރޭ ޝިފާއު ގެންދިޔަ އިރު ހޭ ނާރާ ކަމަށާއި، ބޭރު ފުށުން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނެތް ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ފާތިމަތު ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ވެންޓިލޭޓާގެ އެހީގައިކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

ޑޮކްޓަރުނާ ހަވާލާދީ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ޝިފާއުގެ ބޮލުގެ އެކްސްރޭ ނެގުމުން، ބޮލަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިތުރު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބެލުމަށާއި ބޮލުގެ ސީޓީ ސްކޭނެއް ހެދުމަށް ޝިފާއު މާލެ ފޮނުވަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

އޭނާގެ ހާލު ހަމަޔަކަށް އެޅުނުހާ އަވަހަކަށް އޭނާ މާލެ ފޮނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ.