އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހޫނުވެފައި އޮތް ދަނޑިވަޅެއްގައި އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ.ސުބްރަމަންޔަމް ޖައިޝަންކަރު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.


ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، މަރުހަބާ ދެންނެވީ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ. އަލީ ނަސީރާއި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ އެވެ.

ޖައިޝަންކަރުގެ މި ދަތުރުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އިދިކޮޅު ބައެއް ސިޔާސީ ލީޑަރު ހައްޔަރުކޮށް، ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވިއިރު، އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ގުޅިވަޑައިގެން އިސްލާހީ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށާއި ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.