ފަސްޓް ލޭޑީ އަށް ކަދުރާއި ހައްޖު ކޯޓާ ދިން މައްސަލަ އޭސީސީ އަށް ހުށަހަޅައިފި

ސައޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ދިން 1000 ހައްޖު ކޯޓާގެ ތެރެއިން 50 ކޯޓާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.


އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން ބޭނުންވެވަޑައިގަންނަވާ ބަޔަކަށް ހާއްސަކޮށް، އެ ކަމަނާ އަށް 50 ކޯޓާ ދޫކުރީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފަށް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މައްސަލަ ބަލަައިދޭން އޭސީސީގައި އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސައުދީ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި 50 ޓަނު ކަދުރުގެ ތެރެއިން 10 ޓަނު ކަދުރު، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން ހިންގަވާ، ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން ބެހި މައްސަލަ ވެސް އޭސީސީގައި ބަލައިދޭން އެދިފައިވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުންޏެވެ.

ކަދުރު މައްސަލަ ބަލައިދޭން އޭސީސީގައި އެދިފައިވާއިރު، ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ހިންގަވާ ޖަމިއްޔާއަކުން އާއްމުންނަށް ބަހަނީ ސައުދީ އަރައްބިޔާ އިން ދިވެހިންނަށް ހަދިޔާ ކުރި ކަދުރު ކަމަށާއި އެކަމާ ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.