މެމްބަރު ސައުދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ގއ. ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސައުދު ހުސެއިން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި އެވެ.


އޭނާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައި ވަނީ އަންނަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ 8:30 އަށެވެ. ސައުދުއާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަހުގީގުކުރާ ވަކި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ނުބުނެ އެވެ. ޗިޓްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ނަމަ އޭނާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ އެތަނަށް ހުށަހާފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އެކި ކަންކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވާތީ، މިދިޔަ އޭޕްރީލްމަހު ސައުދު ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ އެރުއްވީ އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނަށެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ސައުދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރާއިރު، ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ސައުދާ އާއިލީ ގޮތުން ތިމާގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ އިބްރާހިމް ހަނީފް މިދިޔަ އޭޕްރީލް ހަތަރުވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި އެވެ. ނަމަވެސް ހައި ކޯޓުން ކަނޑައެޅި ޝަރުތުތަކަކާ އެކު އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ މޭ 30 ގައި ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.

އެކަމަކު ސައުދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ތަހުގީގުކުރާ މައްސަލައާ ހަނީފްގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް އަދިއެއް ނޭނގެ އެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް ހަނީފް ދޫކޮށްލުމަށް ހައި ކޯޓުން އަމުރުކުރީ، އޭނާ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން އިއްވި ހުކުމުގަ އެވެ.